آرشیف: دادگاه لیون. عکس از مهاجرنیوز/آلیسیون فیمیر
آرشیف: دادگاه لیون. عکس از مهاجرنیوز/آلیسیون فیمیر

دادگاه لیون روز جمعه حکم یک تا پنج سال زندان را در برابر ده تن از اعضای شبکه قاچاق صادر کرد. اعضای این شبکه بیش از هزاران مهاجر را به گونه غیر قانونی از ایتالیا وارد فرانسه نمودند.

دادگاه لیون امروز جمعه ١۴ فبروری حکم یک تا پنج سال زندان را در برابر ده تن از اعضای شبکه قاچاق صادر کرد.

متهمین که اکثراً از کشور های افریقای غربی هستند، به روز سه شنبه ١١ فبروری به اتهام کمک به مهاجران به گونه غیرقانونی توسط باند سازمان یافته و ارتباط آنها با مجرمان، در محکمه احضار شدند.

دادگاه حکم ممنوع الخروج از قلمرو فرانسه و به مدت پنج تا ده سال زندان را برای چهار تن آنها صادر کرد. این دادگاه سه تن دیگر آنها را به خاطر رانندگی و حمل و نقل مهاجران به پرداخت ٢٠٠ تا ٣٠٠٠ یورو جریمه نمود.

حکم بازداشت در برابر یکی از محکومین غایب نیز در دادگاه صادر شد. در این قضیه مسئول یک شرکت چینی نیز به دلیل پنهان کاری با این شبکه به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

برای معلومات بیشتر: ٧ عضو یک شبکه قاچاق مهاجران در ایتالیا و فرانسه به دادگاه معرفی شدند.

قبلا دادستان حکم پنج ماه حبس تعلیقی و هشت سال زندان را برای ١١ تن از این قاچاقبران به اتهام قاچاق مهاجران در دادگاه لیون پیشنهاد کرده بود.

شبکه آنها بیش از هزاران مهاجر را به گونه غیر قانونی بین ایتالیا و فرانسه رهنمایی کردند که در سال ٢٠١٨ توسط ارگان های مسئول فرانسه کشف گردید.

این قاچاقبران به چندین دلایل جرمی مورد بازرسی قرار گرفته بودند. بعضی از آنها به دلیل نقش راننده غیر قانونی و برخی هم به دلیل برنامه ریزی های  تبلیغاتی به حامیان شبکه قاچاق انسان تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

دادگاه جرائم اضافی در ارتباط با مجرمان را به خاطر به خطر انداختن زندگی دیگران اعلام نکرد.

پلیس فرانسه قبلا گفته بود که در جریان سال‌ های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ شبکه موفق شده است با انتقال حدود یک هزار مهاجر، مبلغ یک میلیون یورو منفعت مادی کسب کند.

براساس اطلاعات قضایی، مهاجران در وضعیت دشوار برای سفر توسط این شبکه قاچاق، هر یکی از آنها مجبور به پرداخت ٣٠٠ تا ٣٥٠ یورو بودند.

 


 

در همین زمینه