عکس از آرشیف/ رقم درخواست پناهندگی شهروندان چین در آلمان افزایش یافته است.
عکس از آرشیف/ رقم درخواست پناهندگی شهروندان چین در آلمان افزایش یافته است.

شمار تقاضای پناهندگی شهروندان چین در آلمان در سال ۲۰۱۹، نسبت به یک سال قبل، افزایش را نشان می‌دهد. مسلمانان اویغور هم شامل این گروه می‎باشند.

روزنامه آلمانی "ولت ام زونتگ" به نقل از یک گزارش اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان نوشته است که در سال گذشته، آمار بیشتری از درخواست های پناهندگی شهروندان چین در آلمان به ثبت رسیده اند.

در سال ۲۰۱۹، حدود ۹۶۲ درخواست پناهندگی چینایی ها در آلمان ارایه شده بود. این رقم در سال ۲۰۱۸ به کمتر از ۴۵۰ مورد می‌رسید که در میان آنان، ۶۸ تن مربوط به اقلیت مسلمانان اویغور هم حضور داشتند. اما در سال گذشته، تعداد اویغورها به ۱۹۳ تن رسیده است.

اویغورها در مقایسه به گروه‌های دیگر از شهروندان چین، برای دریافت حق محافظت و پناهندگی در آلمان شانس بالاتر دارند. حدود ۹۶ درصد از تقاضاهای پناهندگی اویغورها در این کشور، مورد پذیرش قرار گرفته است.

پس از اویغورها، تبتی ها شانس خوب در گرفتن حق پناهندگی در آلمان دارند که در سال گذشته، ۱۸ درصد از درخواست های شان پذیرفته شده است.

با این همه از منظر حکومت فدرال آلمان، وضعیت اقلیت ها و مخالفین رژیم در چین "به گونه چشمگیر به وخامت" گراییده است.


 

در همین زمینه