عکس آرشیف از رویترز
عکس آرشیف از رویترز

١٣ مهاجر عراقی از جمله یک زن و یک کودک کمتر از دو سال در یک کامیون در شهر کرپی-آن-والوا در شمال فرانسه پیدا شدند. همه این افراد در سلامتی کامل به سر می‌برند.

به گفته پولیس، این مهاجران روز شنبه ١٥ فبروری حوالی ساعت ١١ شب توسط راننده کامیون در پارکینگ یک شرکت ترانسپورتی و لوژستیکی پیدا شدند.

راننده هنگام باز کردن کامیون حالش بد شد و توسط امدادگران به شفاخانه انتقال یافت.

پولیس گفت کودک کمتر از دوسال و مادرش برای معاینات صحی به شفاخانه انتقال داده شدند و یازده مهاجر دیگر در اختیار پولیس قرار گرفتند.

کامیونی که مهاجران در آن یافت شده‌اند یخچالی نبوده و به مهاجران نیز آسیبی نرسیده است.

تحقیقات درباره این قضیه به دادستانی شهر سانلیس سپرده شده است.


 

در همین زمینه