عکس از آرشیف/ پولیس بلغاریا شماری از پناهجویان را از یک لاری بازداشت کرد.
عکس از آرشیف/ پولیس بلغاریا شماری از پناهجویان را از یک لاری بازداشت کرد.

پولیس مرزی بلغاریا از یک لاری یخچالدار ۱۵ مهاجر را که می خواستند از بلغاریا به رومانیا و بعدا به مجارستان بروند، گرفتار کرد. چند تن از این مهاجران از افغانستان بوده اند.

بلغاریا ۱۵ مهاجرا را از یک لاری یخچالدار در گذرگاه مرزی رومانیا در منطقه دانوب روز دوشنبه گرفتار کرد.

چنانچه وزیر داخله بلغاریا در صوفیه پایتخت این کشور اعلام کرده است، هر دو راننده یونانی این لاری نیز دستگیر شده اند.

بنا بر معلومات اولیه، شش تن از این مهاجران از سوریه، پنج تن از عراق و چهار تن از افغانستان هستند. این لاری یخچالدار که از یونان حرکت کرده بود، می‌خواست که از طریق پل دانوب که در شهر ویدین بلغاریا موقعیت دارد به رومانیا رفته و بعدا به راه خود به مقصد مجارستان ادامه دهد.

پولیس مرزی بلغاریا متوجه شده بود که دیوار این لاری از یک ماده جدید ساخته شده و همچنان یک دریچه نیز دارد. بعدا در ایستگاه بازرسی، ۱۵ مهاجر غیر قانونی که در داخل این لاری پنهان شده بودند، یافت شدند.

بلغاریا فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است و در بحران پناهجویان به عنوان کشور ترانزیتی به شمار می رفت. در حال حاضر کمپ های پناهجویان در این کشور تقریبا خالی از مهاجر است. نخست وزیر بلغاریا بویکو بوریسوف همواره از همکاری خوب با ترکیه در تامین امنیت مرز مشترک ستایش می کند.

(Pa/af(dpa

برگرفته از رسانه همکار مادویچه وله


 

در همین زمینه