عکس از آرشیف/ بر بنیاد تحقیقات اداره مهاجرت آلمان بیشتر مهاجران می‌گویند که با آن ها به خوبی رفتار می‌شود.
عکس از آرشیف/ بر بنیاد تحقیقات اداره مهاجرت آلمان بیشتر مهاجران می‌گویند که با آن ها به خوبی رفتار می‌شود.

یک نظرسنجی که اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان انجام داده است نشان می‌دهد که تقریبا سه چهارم تعداد مهاجران نسبت به رفتاری که در برابر آنان صورت گرفته، احساس رضایت می‌کنند.

بر بنیاد یک نظرسنجی اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال (بامف)، بخش عمده از پناهجویان و مهاجران در آلمان از برخوردی که با آنان صورت گرفته است، ابراز خوش بینی می‌کنند. بامف یافته های این نظرسنجی را روز سه شنبه گذشته در شهر نورنبرگ آلمان به نشر رساند. محققان در نظر داشتند که دیدگاه پناهجویان را در مورد وضعیت زندگی شان و سطح زبان آلمانی را که فرا گرفته اند، بدانند. حدود ۳۷ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که از آنان "خیلی خوب" یا "خوب" استقبال شده است.

این نظرخواهی در سال ۲۰۱۸ انجام شد. در اواخر این سال، حدود ۱.۸ میلیون تن در آلمان زندگی می‌کردند که به عنوان پناهجو وارد کشور شده بودند. بخش بزرگی از آن ها بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ به آلمان آمده بودند.

در این نظرخواهی از مهاجران راجع به میزان تسلط آن ها بر زبان آلمانی نیز سوال شده بود. یازده درصد از آن ها، میزان تسلط شان را بر زبان آلمانی «خیلی خوب» و ۳۳ درصد «خوب» در سال ۲۰۱۸ ارزیابی کرده بودند. در نظرخواهی که در سال ۲۰۱۶ انجام شد، شمار افرادی که میزان تسلط شان را بر زبان آلمانی «خیلی خوب» و «خوب» می‌دانستند به ۲ و ۱۶ درصد می‌رسید.

بربنیاد این نظرخواهی، بیشتر مهاجرانی تسلط بسیار خوب و خوب بر زبان آلمانی داشتند، در سال ۲۰۱۴ (۵۴ درصد) و در سال ۲۰۱۳ (۵۲ درصد) بود که وارد این کشور شده بودند. پناهجویانی که بعد از آن به آلمان آمدند، تسلط کمتری بر این زبان داشتند.

به قول اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، مهاجران به طور کلی وضعیت زندگی شان را در این کشور مثبت ارزیابی می‌کنند.

اما در سال ۲۰۱۸ حد متوسط  رضایت از زندگی در درجه بندی از ۰ تا ۱۰، به ۶.۹۹ می‌رسید. در سال ۲۰۱۶ حد متوسط رضایت از زندگی از درجه بندی بین ۰ تا ۱۰ به ۶.۸۶ می رسید.

بر اساس این نظرخواهی زوج ها  در زندگی راضی تر از افراد مجرد هستند. فرقی نمی‌کند که آن ها فرزند داشته باشند یا نه. در زمینه رضایت مهاجران از زندگی در آلمان جنسیت یا سن آن ها نقش تعیین کننده ای ندارد.

در نظرخواهی مرکز تحقیقات اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان که در سال ۲۰۱۶ انجام شد، ۴۵۰۰ مهاجر شرکت کرده بودند. در سال ۲۰۱۷ شمار آن ها به بیش از ۵۶۰۰ تن و در سال ۲۰۱۸ به حدود ۴۳۰۰ تن می‌رسید. به این ترتیب، حدود ۸ هزار مهاجر در این نظرخواهی ها شرکت کردند و بیش از ۱۷۵۰ تن از آن ها، در هر سه نظرسنجی سهم داشتند.


 

در همین زمینه