ارقام مهاجرت و پناهندگی در فرانسه در سال ٢٠١٩. تصویر از مهاجر نیوز
ارقام مهاجرت و پناهندگی در فرانسه در سال ٢٠١٩. تصویر از مهاجر نیوز

در سال ٢٠١٩، در فرانسه ١٣٢ هزار و ٦١۴ درخواست پناهندگی به ثبت رسیده است. این رقم در مقایسه با سال ٢٠١٨ یک افزایش ٧ درصدی را نشان می‌دهد. سال گذشته، برای بار دوم، افغان‌ها بیشترین درخواست پناهندگی را در فرانسه ارائه کرده‌اند. همزمان، رقم اخراج‌‌ها از فرانسه ٢٠ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام کلی مهاجرت به فرانسه در سال ٢٠١٩ را در زیر بخوانید.

ارقام مهاجرت و پناهندگی در فرانسه در سال ٢٠١٩. منبع وزارت داخله فرانسه

 

در همین زمینه

Webpack App