ویزای شنگن. عکس از پیکچر الیانس
ویزای شنگن. عکس از پیکچر الیانس

روز ٢ فبروری ٢٠٢٠ شرایط جدید برای به دست آوردن ویزای شنگن و سفر به اروپا اجرایی شد. در شرایط جدید، مهلت به دست آوردن ویزا و قیمت آن افزایش یافته است.

در مقررات جدید، برای اتباع کشورهایی که حاضر به همکاری لازم برای پس گرفتن اتباع غیرقانونی خود از اروپا نیستند، سختگیری‌های بیشتری در بررسی اسناد لازم اعمال خواهد شد. سازمان خیریه سیماد در فرانسه این تصمیم را « یک بام و چند هوا» خوانده و از آن انتقاد کرده است. مهاجر نیوز شرایط جدید ویزای شنگن را توضیح می‌دهد:

ویزای شنگن چیست؟

ویزای شنگن سندی است که دارنده آن می‌تواند برای مدت حداکثر٩٠ روز به ٢٦ کشور عضو منطقه شنگن مسافرت کند.

دارنده ویزای شنگن می‌تواند بعد از ورود در منطقه شنگن، در تمامی کشورهای عضو آزادانه مسافرت کند و از کشور دلخواهش، این منطقه را ترک کند.

در سال ٢٠١٨، بیشتر از ١۴ میلیون نفر با ویزای شنگن به اروپا سفر کرده‌اند.

تغییرات جدید در شرایط ویزای شنگن کدام‌ها اند؟

قیمت ویزا از دوم فبروری به بعد افزایش یافته است. در شرایط جدید، قیمت ویزا برای یک متقاضی بزرگسال مبلغ ٨٠ یورو ( پیشتر ٦٠ یورو) و برای یک کودک بین ٦ تا ١٢ ساله ۴٠ یورو ( پیشتر ٣٥ یورو) تعیین شده است.

سازمان خیریه سیماد که از حقوق مهاجران دفاع می‌کند می‌گوید که در اصل، قیمت اصلی ویزا با درنظرداشت کشور مبداء می‌تواند متفاوت باشد. اگر کشور مبداء در زمینه پس گرفتن مهاجران غیرقانونی خود همکاری کند، قیمت ویزا برای یک فرد ٦٠ یورو خواهد بود. در صورت عدم همکاری کشوری برای پس گرفتن مهاجرانش، مصارف ویزا می‌تواند تا ١٦٠ یورو افزایش یابد.

مهلت اعطای ویزا هم بر اساس اصل همکاری یا عدم همکاری کشور مبدا در پس گرفتن یا نگرفتن مهاجرانش از اروپا، می‌تواند کوتاه یا طولانی باشد.

در شرایط جدید، فهرست اسناد لازم (کارت هویت، بیمه صحی، اسناد بانکی و تصدیق کار....) برای درخواست ویزای شنگن می‌تواند از یک کشور تا کشور دیگر تفاوت داشته باشد. به گفته سازمان سیماد، اگر یک فرد خواهان ویزا تبعه کشوری باشد که در پس گرفتن مهاجران غیرقانونی‌اش از اروپا همکاری نمی‌کند، احتمال دارد مجبور شود اسناد بیشتری را برای درخواست ویزا ارائه کند.

متقاضیان می‌توانند فارم درخواست ویزا را ااز طریق اینترنت امضا و ارسال کنند.

متقاضیان باید درخواست ویزا را سه تا شش ماه قبل از تاریخ مورد نظر سفر به اروپا ارسال کنند.

 

  

در همین زمینه