عکس آرشیف: صفی از لاری‌ها که می‌خواهند وارد تونل زیردریایی مانش شوندو به انگلستان بروند. عکس از  رویترز
عکس آرشیف: صفی از لاری‌ها که می‌خواهند وارد تونل زیردریایی مانش شوندو به انگلستان بروند. عکس از رویترز

هشت مهاجر افغان از جمله چهار کودک در یک لاری در شمال فرانسه پیدا شدند. راننده کامیون توسط پولیس بازداشت شده است.

به گزارش روزنامه محلی پاریس-نورماندی، دو خانواده مهاجر افغان شامل هشت نفر از جمله ۴ کودک ١٨ ماهه تا ١٢ ساله، روز جمعه ٢١ فبروری در یک لاری در ایستگاه دریایی شهر "هاور" در شمال فرانسه پیدا شدند.

به گزارش روزنامه، راننده هنگامی می‌خواست لاری را وارد یک کشتی به مقصد پورتسموت در انگلستان کند، از سوی پولیس مورد بازرسی قرار گرفت.

یک تن از ماموران پولیس به روزنامه گفت: « ما به راننده گفتیم در را که قفل بود باز کند تا بار لاری را بازرسی کنیم. اینجا بود که چندین بالش و لحاف خواب را زیر یک پلاستیک پیدا کردیم و هشت نفر از جمله چهار کودک را برون آوردیم.»

پولیس و امدادگران مسئولیت هردو خانواده را به عهده گرفتند.

راننده دستگیر شده و به اتهام کمک به انتقال مهاجران غیرقانونی در خاک فرانسه ، تحت تحقیق قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، موارد دستگیری لاری‌هایی که مهاجران غیرقانونی را به شمال فرانسه انتقال می‌دهند افزایش یافته است.

بیشتر این مهاجران قصد دارند با عبور از کانال مانش، خود را به انگلستان برسانند.

بیشتر بخوایند: استفاده فزاینده قاچاقبران از کامیون ها برای انتقال مهاجران 

 

در همین زمینه