کشتی مددرسان "اوشین وایکنگ" اجازه دارد که در یکی از جزایر ایتالیا لنگر اندازد.
کشتی مددرسان "اوشین وایکنگ" اجازه دارد که در یکی از جزایر ایتالیا لنگر اندازد.

پس از نجات دادن ۲۷۴ پناهجو توسط کشتی مددرسان "اوشین وایکنگ" حالا این گروه ‌می‌تواند وارد جزیره سیسیل در ایتالیا شوند. قرار است افراد نجات یافته، برای آزمایش ویروس کرونا تا زمانی که نیاز دانسته شود، در قرنطین به سر برند.

وزارت داخله ایتالیا اعلام کرد که سرنشینان کشتی نجات "اوشین وایکنگ" اجازه دارند که در جزیره سیسیل این کشور پیاده شوند. قرار است این پناهجویان مدتی را در منطقه پوتسایو این جزیره، به دلیل ارزیابی ویروس کرونا در حالت قرنطین به سر ببرند.

ایتالیا در برابر ویروس کرونا که گسترش آن از چین آغاز شده است، مبارزه می‌کند. رقم افرادی که به ویروس کرونا در این کشور مصاب شده اند، به بیشتر از ۱۳۰ تن افزایش یافته است. روز جمعه گذشته اولین قربانی ویروس کرونا در اتحادیه اروپا، در ایتالیا به ثبت رسید. روز شنبه گذشته فرد دوم در نتیجه ویروس کرونا در این کشور جان باخت.

سازمان "اس او اس مدیترانه" با نشر یک مطلب در صفحه تویتر خود، از اجازه یافتن برای پیاده شدن سرنشینان کشتی "اوشین وایکنگ" خبر داده است.

 

در همین زمینه