اعتصاب عمومی در جزایر یونان علیه ساخت اردوگاه های جدید
اعتصاب عمومی در جزایر یونان علیه ساخت اردوگاه های جدید

روز پنجشنبه ۲۷ فبروری خبر گزاری فرانسه گزارش داد که بیش از یک هزار تن از ساکنان جزیره لیسبوس یونان بار دیگر در اعتراض به کمپ های جدید مهاجران تظاهرات کردند. این در حالیست که یک روز پیشتر، درگیری شدید میان پولیس و مظاهره کنند گان ۶۰ زخمی بر جا گذاشت.

 با ادامه اعتراضات برای حضور مهاجران در جزایر یونان، وضعیت در این جزایر متشنج گردیده است. مهاجر نیوز با برخی از پناهجویان جزایر موریا و لروس گفتگو کرده از آنها درمورد شرایط موجود در کمپ‌های مهاجران پرسیده است. 

علی * یک پناهجوی فلسطینی که در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس زندگی می کند، می گوید که کمپ آنها حداقل سه کیلومتر با مرکز شهر فاصله دارد و جاده های اصلی منتهی به کمپ پر از موانعی است که مهاجران برپا کرده اند تا از ورود تظاهر کنندکان به داخل کمپ جلوگیری کنند. او می گوید:« خروج ما از کمپ به سمت شهر خطرات بزرگی را به همراه دارد.»

به گفته علی، مهاجران تظاهرات را نمی بینند و صدای درگیری ها را نمی شنوند ، زیرا فاصله بین آنها و مرکز شهر بسیار زیاد است.

دسترسی به غذا و تداوی مشکل شده است

در جریان تظاهرات مغازه ها برای روزهای متوالی تعطیل شدند. رفیع مهاجر افغان در مورد مشکلات ناشی از تظاهرات کنونی به مهاجر نیوز گفت:«من با خانم و پسر دوساله ام از ۵ ماه بدین سو در کمپ موریا زندگی میکنم، به دلیل مظاهرات نمیتوانم به شهر بروم و شیر برای پسرم بخرم. همچنان خودم تکلیف آسم دارم و داکتر توصیه کرده که باید ورزش کنم اما از چند روز به دلیل مظاهرات نتوانستم بیرون بروم.»

روز چهارشنبه به دلیل ساخت اردوگاه های جدید مهاجران در جزایر لسبوس و خیوس، بین ساکنان محلی و پولیس درگیری های شدیدی به وقوع پیوست. در جریان این درگیری ها، صدها تن از ساکنین جزیره به سوی پولیس سنگ برتاپ نمودند پولیس نیز با گاز اشک آور، نارنجک ها و گلوله های لاستیکی پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: ساکنان جزیره ساموس مخالف کمپ جدید و خواهان انتقال مهاجران هستند

دولت یونان در اوخر روز چهارشنبه گفت که صدها پولیس ضد شورش که برای اطمینان از کار ساخت و ساز به این جزایر آمده بودند این جزیره را ترک کردند.

سخنگوی پولیس تودوروس کرونوپولوس به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکثریت پولیس ضد شورش صبح روز پنجشنبه جزایر را ترک کردند.»

وی افزود "چهل و سه افسر روز چهارشنبه به شدت در لیسبوس زخمی شدند اما خطری متوجه آن ها نیست.»

محمد یکی دیگر از پناهجویان فلسطینی که در موریا ساکن است  گفت: «من از لحظه اول درک کردم که یونانی ها از حضور ما در اینجا ناراحت هستند. وقتی من دو سال پیش به یونان آمدم نفرت مردم را احساس کرده بودم.»

به گفته محمد، تظاهرکنندگان یونانی حدود دو هفته پیش تلاش کردند تا به کمپ کارباتا، که کمپ بیماران در آن جا وجود دارد حمله کنند، اما پولیس یونان در آخرین لحظه از خشونت آنها جلوگیری کرد.

«کار های اداری تقریباٌ در کمپ ها متوقف شده است»

علی توضیح داد که از آغاز اعتراضات در جزایر یونان، تعداد کارمندان اجتماعی در این کمپ ها کم شده است. وی توضیح داد: «به طور معمول، روزانه سه تن از کارمندان اجتماعی به کمپ می آمدند و مراحل اداری و درخواست های ما را پیگیری می کردند، اما اکنون فقط یک کارمند برای پیگیری کار های اداری حدود ۲۰۰۰۰ مهاجر و پناهجو می آیند.»

"برخی یونانیان از وجود ما بهره می برند." 

ابراهیم، یک پناهجوی فلسطینی در جزیره لروس، طی روزهای اخیر شاهد هیچ گونه تظاهرات در جزیره خود نبوده، اما وی به تظاهرات اشاره کرده گفت شهروندان یونانی خواستار حل بحران هستند. او میگوید:« در اینجا مغازه داران و فروشندگان از مهاجران حمایت می کنند.» ابراهیم افزود:« مغازه یا مراکز فروش در اردوگاه نداریم بنابراین تجاران از حضور ما بهره مند میشوند."

 *اسم مستعار

 


 

در همین زمینه