مریم مجیدی، نویسنده

«اسم من مریم است» رمانی است برای کودکان که داستان یک دخترک مهاجر را بیان می‌کند. این رمان را مریم مجیدی، نویسنده فرانسوی ایرانی تبار نوشته است. این نویسنده در گفتگو با مهاجر نیوز، در مورد رمانش و تجربه دوران کودکیش از مهاجرت سخن می‌گوید. مریم مجیدی وقتی شش ساله بود با پدر و مادرش از ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فرار کرد.

 

در همین زمینه