تظاهرات در جزیره لیسبوس در یونان
تظاهرات در جزیره لیسبوس در یونان

بیش از یک هزار تن در جزیره لیسبوس یونان به خیابان ها برآمده و علیه طرح جدید حکومت یونان دست به اعتراض زدند. حکومت می‌خواهد که برای مهاجران در جزایر این کشور، کمپ های جدید بسازد. در جریان اعتراضات دست کم ۶۰ تن زخمی شده اند.

 اعتراض مردم بومی جزیره های یونان برای چندمین روز پی در پی ادامه داشت. روز پنج شنبه نیز بیش از یک هزار تن از مردم در جزیره لیسبوس یونان در خیابان ها تجمع کرده و علیه سیاست مهاجرت حکومت این کشور شعار دادند.

 اعتراضات مانند روزهای قبلی بازهم به خشونت گرایید و دست کم ۶۰ تن زخمی گردیدند. گفته شده که بیشتر زخمی شدگان افسران پولیس هستند.

 اتحادیه تاجران در لیسبوس خواهان اعتصاب سرتاسری گردیده و از فروشگاه ها خواسته اند که برای دومین روز از ارائه خدمات جلوگیری کنند.تظاهرات مردم بومی در جزیره های یونان علیه ایجاد کمپ های جدید برای مهاجران

 معترضان در شهر میتیلینی مرکز جزیره لیسبوس شعار می‌دادند: «هیچ کمپی را در جزیره مان نمی‌خواهیم؛ چه باز باشد و چه بسته.» کمپ های باز به مهاجران اجازه رفت و آمد می‌دهند، اما کمپ های بسته به آنان اجازه نمی‌دهند بدون اجازه بیرون بروند.

 در جزیره های همسایه لیسبوس مثل خیوس نیز صدها تن با درخواست مشابه دست به راه‌پیمایی زدند. اعتراضات روز پنجشنبه نسبت به روزهای قبل صلح آمیزتر عنوان شده است. روزهای قبلی معترضان با شدت بیشتری با پولیس های محافظ ساخت و ساز در جزیره های لیسبوس و خیوس کمپ مهاجران برخورد کردند.تظاهرات مردم بومی در جزیره های یونان علیه ایجاد کمپ های جدید برای مهاجران

 روز چهارشنبه پولیس در برابر معترضان عصبانی، از گاز اشک آور و گلوله های رابری استفاده کرد. برای کنترول وضع در جزیره ها، حکومت یونان صدها نیروی پولیس ضد شورش را به محل اعزام کرده است.

 استلیو پتسات، سخنگوی حکومت گفت: «اولین مرحله خاک برداری برای ساخت کمپ تکمیل شده است. حالا پولیس های اضافی اعزام شده می‌توانند برگردند».

 تئودوروس کورنوپولوس، یک سخنگوی پولیس نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «بیشتر پولیس های اضافی ضد شورش صبح روز پنجشنبه جزیره ها را ترک کرده اند.» وی اضافه کرد: «روز چهارشنبه نیز ۴۳ پولیس در جریان اعتراض ها سطحی زخمی شدند. اما جان شان در خطر نبود.» به گفته وی سه تن از افسران پولیس در نتیجه شلیک باشندگان بومی محل از ناحیه پای شان زخمی شده اند.

 

در همین زمینه