سازمان ملل می‌خواهد که برای مبارزه با شیوه ویروس کرونا در میان پناهجویان، اختصاص یافتن ده‌ها میلیون دالر لازم می‌باشد.
سازمان ملل می‌خواهد که برای مبارزه با شیوه ویروس کرونا در میان پناهجویان، اختصاص یافتن ده‌ها میلیون دالر لازم می‌باشد.

سازمان ملل متحد برای حفاظت پناهجویان آسیب پذیر از ویروس کرونا، یک درخواست فوری را مطرح کرده است. این درخواست تصریح می‌کند که ده‌ها میلیون دالر امریکایی برای مبارزه با این ویروس باید در نظر گرفته شود.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که به دنبال دریافت  ۳۳ میلیون دالر امریکایی است. قرار است این پول "اولیه" در راستای"تقویت آمادگی، پیش گیری و رسیدگی به نیازهای فوری بهداشتی اختصاص یابد و پناهندگان از گزند ویروس کرونا در امان نگه‌ داشته شوند." 

تا به حال، هیچ گونه گزارش از شیوع ویروس "کووید ۱۹" در اجتماع پناهجویان و پناهندگان به نشر نرسیده است. این ویروس در چند هفته گذشته، جان های بیش از ۴۰۰۰ نفر را در کشورهای مختلف جهان گرفته است.

فلیپو گراندی، کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که برای محافظت از اشخاص نهایت آسیب پذیر در برابر شیوع این ویروس نیاز دانسته می‌شود.

گراندی در یک اعلامیه خبری گفته است: «این ویروس می‌تواند که هر شخص را متاثر کند و این یک مسئولیت جمعی ماست تا اطمینان حاصل کنیم که پاسخ جهانی همه افراد را زیر پوشش قرار می‌دهد. دسترسی کامل به خدمات صحی به ویژه برای آنعده از اعضای جامعه که در حاشیه به سر می‌برند، یگانه راه بهتر برای محافظت از همه ما می‌باشد.»

او تاکید کرد که "همه کسانی که در این سیاره زندگی می‌کنند شامل پناهندگان، پناهجویان و بیجاشدگان داخلی باید به خدمات و امکانات صحی دسترسی داشته باشند."

یافته های سازمان ملل نشان می‌دهد که در حال حاضر، بیش از هفتاد میلیون تن به دلیل فقر، درگیری، خشونت و بدرفتاری از محلات اصلی شان در کشورهای مختلف، پا به فرار نهاده اند. بیش از ۲۰ میلیون تن از این افراد به عنوان پناهنده در جهان زندگی می‌کنند.

دفتر سازمان ملل متحد برای پناهندگان می‌گوید که پناهندگان و بیجاشدگان داخلی، اغلب در محلات مزدحمی که خدمات صحی مطلوب در آنجا وجود ندارد، مسکن گزین می‌شوند.

یافته های این سازمان می‌رسانند که از میان صد کشوری که حد اقل میزبان بیش از ۲۰هزار پناهجو و مهاجر در جهان می‌باشند، ویروس کرونا به ۳۴ کشور آن گسترش یافته است.

با این همه، کمیساریای عالی سازمان ملل اذعان کرد که برای پاسخگویی در برابر ویروس کرونا، تدابیر لازم و برنامه های مسلسل را در نظر گرفته است.


 

در همین زمینه