آرشیف: مقامات ایتالیا به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مهاجران تازه رسیده به این کشور را تحت کنترل صحی قرار داد. عکس از رویترز
آرشیف: مقامات ایتالیا به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا مهاجران تازه رسیده به این کشور را تحت کنترل صحی قرار داد. عکس از رویترز

آز آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور های اروپایی، تا بحال ایتالیا بیشترین آمار افراد مبتلا به این ویروس را داشته است. تعدادی از افغان های مقیم ایتالیا چشم دید شان را در مورد تاثیر شیوع این ویروس در زندگی روزمره شان به مهاجرنیوز بازگو کردند.

همزمان با گسترش سریع ویروس کرونا در ایتالیا، مهاجران مقیم ایتالیا می گویند که شیوع این ویروس بر زندگی روزمره آنها تاثیر منفی گذاشته است. دولت ایتالیا از روز یکشنبه قرنطین سراسری را در این کشور اعلام کرد.

 حامد احمدی اهل افغانستان که در شهر ونیز رستورانت دارد، در تماس تیلفونی به مهاجرنیوز گفت: « درایتالیا، نظر به تصمیم دولت از دو روز به اینسو شهر‌ها قرنطین شده اند.»

او در ادامه صحبت هایش گفت:« کار و فعالیت ما وابسته به توریزم است، رستورانت ما از کار و فعالیت مانده است و این یک ضربه اقتصادیست برای من و ٥٠ یا ٦٠ تن دیگر که قرار داد کاری دارند. از این جهت کمی نگران هستیم. ما فقط از ساعت شش صبح تا شش دیگر اجازه باز کردن رستورانت را داریم در حالیکه اکثرا از طرف شب مشتری داریم...»

« در این٢٠ روز اخیر توریست ها به شهر ونیز نمی‌آیند، مردم شهر نیز به کوهستان ها و به دور از شهر رفته اند. آنهایی که در اینجا مانده اند از خانه بیرون نمی شوند. شهر خالی به نظر می رسد.»

او در مورد وضعیت شهر می گوید که تا هنوز بازار ها به سیستم عادی خود هستند، مواد خوراکی اولیه پیدا می شود. اما مکاتب، ادارات، موزیم ها و مراکز فرهنگی بسته شده اند.

«کرونا فقیر و پولدار، مهاجر و یا غیر مهاجر نمی شناسد!»

احمدی می گوید که قرنطینه شهر ها در ایتالیا یک مسئله عمومی است و مهاجران را نیز در بر می گیرد. تمام ادارات درخواست پناهندگی بصورت موقتی بسته شده است:« بدون شک برای مهاجرانی که تازه وارد ایتالیا شده اند و زبان را نمی دانند، مشکل است که در مقابل این ویروس خود را محافظت کنند چون توصیه های صحی را نمی فهمند. کرونا پدیده ایست که فقیر و پولدار، مهاجر و یا غیر مهاجر نمی شناسد.»

رازی محبی فیلم ساز افغان مقیم ایتالیا به مهاجر نیوز گفت: «دولت ایتالیا در ابتدا بی توجه بود، اما بعدا وقتی متوجه وضعیت تهدید کننده شدند، تدابیر جدی را در نظر گرفتند.»

محمد امین واحدی یکی دیگر از فیلم سازان افغان مقیم ایتالیا به مهاجرنیوز گفت: «شیوع بیماری روی وضعیت ساکنان شهر تاثیر منفی داشته است. مثلا خودم که دوتا کار پنیمه وقت دارم و در عین حال دانشجو نیز هستم، از فعالیت فاصله گرفته ام.»

او ادامه می دهد: «مقامات ایتالیا، به خصوص وزارت صحت در اوایل تدابیر جدی را در نظر نگرفتند، زیرا نمی داستند که در واهان وضعیت چگونه پیش می رود... بعدا متوجه شدند که باید مدیریت جدی اعمال شود.»

ایتالیا اکنون بزرگترین محل شیوع کووید-۱۹ در اروپاست.

دولت ایتالیا تمام شهر های ایتالیا را قرنطین نموده است. بر اساس تدابیر نهایی ، تمام مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، رستورانت ها و مراکز تجاری و ادارات بسته شده است. این تدابیر نهایی دولت از روز یکشنبه به اجرا گذاشته شد و تا سوم اپریل ادامه خواهد داشت.

مقامات ایتالیا برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مهاجران تازه رسیده به این کشور را مورد کنترل صحی قرار می‌دهد.


 

در همین زمینه