فرید ولیزاده، پناهنده افغان در پرتگال است که برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگ می‌گیرد.
فرید ولیزاده، پناهنده افغان در پرتگال است که برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگ می‌گیرد.

یک جوان افغان در تلاش است که به عنوان نماینده پناهندگان در مسابقات المپیک سال روان در شهر توکیوی جاپان اشتراک کند. او در واقع تمریناتی که حد اقل پنج سال زمان می‌برند را در ده ماه انجام می‌دهد. این پناهنده افغان که حالا ۲۲ ساله است، افغانستان را در سن ۹ سالگی ترک کرده بود. با فرید ولیزاده در این ویدیو آشنا شوید. 

در همین زمینه