کشتی که ده ها پناهجو در آن نگه‌داری می‌شدند.
کشتی که ده ها پناهجو در آن نگه‌داری می‌شدند.

شماری از رسانه های یونانی گزارش داده اند که حدود ۴۴۰ مهاجر از یک کشتی در جزیره لیسبوس این کشور، به منطقه غیر جزیره‌ای انتقال داده شدند. این پناهجویان مدت ده روز را در بازداشت به سر بردند.

۴۴۰ مهاجر و پناهجویی که پس از تاریخ اول ماه مارچ سال جاری از ترکیه وارد یونان شده بودند، در یک کشتی نظامی به مدت ده روز نگه‌داری شدند. آنان اجازه نداشتند که از این کشتی در بندر میتیلینی بیرون شوند. حالا شماری از رسانه های یونانی از انتقال این گروه به منطقه غیر جزیره‌ای گزارش داده اند.

حکومت یونان به تازگی اعلام کرد که از اول ماه جاری به مدت یک ماه، درخواست پناهندگی را برای بررسی نمی‌پذیرد. آتن هشدار داد که همه پناهجویان وارد شده به این کشور پس از اول ماه مارچ را به کمپ های سربسته انتقال می‌دهد و سپس آنان را به کشورهای مبدا شان خواهد فرستاد. به دنبال این تصمیم، مقام های مسئول همه پناهجویانی که در جریان ماه مارچ وارد جزیره لیسبوس شده بودند را به این کشتی انتقال دادند.

سازمان های مددرسان نسبت به وضعیت نامناسب در این کشتی انتقاد کرده گفتند که حتی به نیازهای اولیه این افراد رسیدگی صورت نمی‌گیرد.  


 

در همین زمینه