گروه‌های مددرسان از احتمال جان باختن دسته جمعی پناهجویان ناشی از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده اند.
گروه‌های مددرسان از احتمال جان باختن دسته جمعی پناهجویان ناشی از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده اند.

امدادرسانان و سازمان های حامی پناهجویان در مورد خطر مرگ و میر گسترده به دلیل شیوع ویروس کرونا در اردوگاه های پناهجویان هشدار داده اند. آنان خواسته اند که کمک های فوری و اضطراری در این اردوگاه ها فراهم شوند.

یان ایگلند، دبیرکل شورای پناهجویان ناروی گفته است که میلیون ها انسان در اردوگاه های پناهجویان در معرض خطر هستند. او در ادامه گفته است که این خطر پیش از همه متوجه مهاجران و بیجاشدگان در بنگله دیش، ایران و افغانستان است. همچنین جمعیت مناطق خاصی در سوریه، یمن و ونزوئلا نیز در معرض خطر قرار دارند. ایگلند تأکید کرد که سیستم صحی در این کشورها به دلیل جنگ و بحران های سیاسی عملاً از هم فروپاشیده اند.

یان ایگلند همچنین گفته است که جامعه جهانی باید از طریق کمک های هدفمند جلو یک فاجعه انسانی را بگیرد. در بسیاری از اردوگاه های پناهجویان باید بخش های حفظ الصحه و خدمات مراقبتی و صحی بهبود یابد. به گونه مثال به نیازمندی شدید به امکانات شستشو، اشاره شده است. به قول ایگلند برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا به پرسونل صحی بیشتری در کمپ ها نیاز است.

شورای پناهجویان ناروی پیش از این، اردوگاه هایی را در ایران و افغانستان با امکاناتی بهداشتی بیشتر و حفط الصحه بهتر تجهیز کرده است. علاوه بر این، برای پناهجویان در مورد چگونگی کاهش خطر عفونت اطلاعات ارائه می‌کند. شورای پناهجویان ناروی حدود ۱۴ هزار امدادرسان در حدود ۳۰ کشور دارد که به آوارگان و بیجاشدگان کمک می‌کنند.

یان ایگلند، دبیرکل شورای پناهجویان ناروی در گذشته پست های مختلف از جمله هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد را به عهده داشته است.

 nka, af (epd, dpa

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه