در رقم ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا در ماه فبروری کاهش رونما شده است.
در رقم ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا در ماه فبروری کاهش رونما شده است.

رقم پناهجویانی که در ماه فبروری از طریق مسیرهای اصلی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده اند، کاهش داشته است.

در کل، ۶۲۰۰ پناهجو و مهاجر که از راه های اصلی مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه فبروری امسال وارد شده اند در آژانس محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا ثبت گردیده است. آژانس محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) روز دوشنبه گذشته در شهر ورشاو با اعلام این خبر گفت که در ماه مارچ، رقم تازه واردان به کشورهای اروپایی کاهش داشته است.

 در مقایسه به ماه جنوری امسال، در ماه فبروری حدود ۴۲ درصد کاهش دیده می‌شود.

 گزارش ها می‌رسانند که تنها از طریق مرزهای شرقی بحیره مدیترانه به ویژه پناهجویانی که از طریق ترکیه وارد یونان شده اند، ۴۲ درصد کاهش رونما گردیده است. گفته می‌شود که رقم پناهجویان وارد شده از مسیر یادشده، به ۲۵۰۰ نفر می‌رسد. رقم روز افزون پناهجویانی که از آغاز ماه مارچ امسال، تلاش کرده اند وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند شامل این آمار نمی‌شود.

 در جایگاه دوم، آمار پناهجویانی قرار گرفته است که آنان از طریق مسیر بالقان وارد اتحادیه اروپا شده اند. تعداد این افراد به ۱۲۵۰ می‌رسد.

 با این همه، رقم پناهجویانی که وارد اسپانیا شده اند، در ماه فبروری تغییری چندانی نکرده و مشابه به یک ماه قبل از آن می‌باشد. در ماه فبروری امسال، ۱۲۰۰ نفر وارد اسپانیا شده اند.

 

در همین زمینه