شماری از سازمان های غیردولتی از وضعیت ناگوار پناهجویان در جزایر یونان با توجه به گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کنند.
شماری از سازمان های غیردولتی از وضعیت ناگوار پناهجویان در جزایر یونان با توجه به گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی می‌کنند.

شماری از سازمان ها هشدار می‌دهند که پناهجویان در جزایر یونان با تهدید جدی ویروس کرونا روبرو اند. آنان از حکومت یونان می‌خواهند که برای جلوگیری از فاجعه احتمالی اقدامات جدی را روی دست گیرد.

با اشاره به گسترش روز افزون ویروس کرونا در جهان، سازمان غیردولتی آکسفام از احتمال روبرو شدن پناهجویان با وضعیت اسفناک در جزایر یونان ابراز نگرانی می‌کند. این سازمان و شورای پناهندگان یونان روز چهارشنبه گذشته در یک نامه نوشته اند: حکومت یونان از دادن محافظت برای این پناهجویان خودداری نکند و این گروه را به مناطقی که زندگی و آزادی آنان در معرض خطر قرار می‌گیرد هم نفرستد.

در چهارمین سالروز توافقنامه‌ای که میان اتحادیه اروپا و ترکیه به امضا رسید، این نهادها تاکید کردند که وضعیت نسبت به گذشته بدتر شده است.

در نامه این سازمان ها آمده است که در حال حاضر، حدود ۴۰ هزار پناهجو در اردوگاه های پنج جزیره یونان گیر مانده اند و با وضعیت رقت بار دست و پنجه نرم می‌کنند. این رقم شش مرتبه بالاتر از ظرفیت کمپ ها در جزایر یونان می‌باشد.

آنان تصریح کرده اند: «مردم در اردوگاه های پناهجویان در جزایر دریای اژه به تشناب، حمام و آب گرم دسترسی ندارند. بسیاری از آنان به دلیل شرایط نامناسب زندگی، در وضعیت خطرناک قرار گرفته اند و دسترسی بسیار محدود به امکانات صحی دارند.»

آنان تاکید کرده اند که نگه‌داری انسان ها در چنین شرایط غیر بهداشتی و نامطمین نه تنها نقض حقوق بشری است بلکه با رسیدن ویروس کرونا به این اردوگاه ها، خطر بروز یک بحران ویرانگر سلامتی را نیز به همراه خواهد داشت.»

سیپروس، ولاداویونومو از شورای پناهندگان یونان در بخشی از این نامه اعتراض کرده است که بحران کنونی پی‌آمد توافقنامه اتحادیه اروپا با ترکیه می‌باشد که در آن از افراد نیازمند به محافظت، به عنوان ابزار سیاسی استفاده گردید. در این توافقنامه تصریح شده است، پناهجویان که به گونه غیرقانونی از طریق ترکیه وارد یونان می‌شوند و پرونده پناهندگی شان در این آتن رد می‌شود را انقره دوباره می‌پذیرد.  


 

در همین زمینه