نگهبانان مرزی فرونتکس در جریان کنترول مرز یونان با ترکیه
نگهبانان مرزی فرونتکس در جریان کنترول مرز یونان با ترکیه

فابریس لگرلی رئیس اداره حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرونتکس)، به این باور است که بسیاری از مهاجران تلاش خود را برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق مرز ترکیه و یونان ادامه خواهند داد. او می گوید که اگرچه اوضاع در مرز تا حدودی بهبود یافته است، اما "فشار از ناحیه مهاجرت و رقم افراد آسیب پذیر" همچنان بالاست.

براساس آمار فرونتکس، در اوایل ماه مارچ، حدود ۲۰ هزار نفر در مرز ترکیه و یونان موجود بودند. اما در حال حاضر به قول رئیس این اداره تنها چند هزار محدودی در مرز ها باقی مانده اند. او در ادامه می گوید که "چند روز پیش، بسیاری از مهاجران دوباره به استانبول بازگشته اند." 

لگرلی همچنین در مورد درگیری ها و آشوبگری های خشونت آمیز اخیر در مرز ترکیه و یونان که مثلاً شماری از پناهجویان در مرز در برابر پولیس یونان از گاز اشک آور استفاده کردند، سخن گفت. او گفت که در این درگیری های خشونت آمیز "چندین افغان" و تعداد کمی از پناهجویان سوریایی دخیل بودند. 

لگرلی در ادامه گفته است که "ما هرگز چنین وضعیت را تجربه نکرده بودیم." اما رئیس فرونتکس به این باور است که اتحادیه اروپا مجهز است و میتواند با چنین وضعیتی کنار بیاید. او می گوید "زمانیکه یونان دو هفته پیش از اتحادیه اروپا برای کنترول مرز هایش کمک خواست، ما علاوه بر ۵۰۰ مامور مرزی موجود، ۲۵۰ مامور اضافی دیگر را نیز تحت یک عملیات بحرانی در مرز این کشور مستقر کردیم."  

لگرلی می گوید که همه از بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵ درس گرفته اند. مرزبانان ملی، همچنین فرونتکس نیز بهتر از گذشته مجهز است و با وضعیت بهتر کنار آمده می تواند.  

فرونتکس در حال حاضر ۱۲۰۰ نگهبان مرزی و ساحلی دارد که در سال ۲۰۱۵ این رقم تنها ۳۰۰ بود. 

 رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مرزهای کشور اش را با اتحادیه اروپا در پایان ماه فبروری امسال باز کرد. در نتیجه، شمار زیادی از پناهجویان در مرز ترکیه و یونان هجوم آوردند. اما مقامات یونان مرزهایش را بسته نگه داشته و حتی برای عقب راندن مهاجرن از گاز اشک آور استفاده کردند. 

 

در همین زمینه