پناهجویان همواره تلاش می کنند که مرز میان ترکیه و یونان را عبور کنند.
پناهجویان همواره تلاش می کنند که مرز میان ترکیه و یونان را عبور کنند.

شام یک شنبه گذشته، گروهی از مهاجران در گذرگاه مرزی کاستانی با پازارکوله سعی کردند که وارد یونان شوند. اما نیروهای امنیتی این کشور با استفاده از گاز اشک آور، مانع ورود آنان گردید.

یک گروه۲۰۰ نفری مهاجران شام یکشنبه در گذرگاه مرزی کاستانی با پازارکوله، یک درخت را چپه کردند و به حصار مرزی در قلمرو یونان صدمه وارد کردند. به گزارش رادیوی دولتی یونان، نیروهای امنیتی این کشور (برای پراکنده کردن مهاجران) از گاز اشک آور استفاده کردند و بخش آسیب دیده حصار مرزی را دوباره ترمیم نمودند.
ترکیه در اواخر ماه فبروری اعلام کرد که دیگر جلوی سفر مهاجران به اتحادیه اروپا را نمی گیرد. در پی این خبر، هزاران مهاجر به سوی مرز ترکیه با یونان به راه افتادند. اما یونان همواره تلاش کرد که جلو ورود آن ها را بگیرد. براساس ارزیابی مقام های پولیس یونان، در حال حاضر فقط چند صد مهاجر در مرز ترکیه با یونان حضور دارند. 

 

در همین زمینه