عکس: آرشیف/اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان در آلمان (بامف)/عکس: Picture-alliance/dpa/D. Kammann
عکس: آرشیف/اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان در آلمان (بامف)/عکس: Picture-alliance/dpa/D. Kammann

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان از کارمندانش خواسته است که درخواست های پناهندگی را فقط به صورت کتبی قبول کنند. این اقدام به دلیل گسترش ویروس کرونا در آلمان روی دست گرفته شده است.

حکومت فدرال آلمان تصمیم گرفته است که درخواست های پناهندگی پناهجویان را برای یک مدت زمانی فقط به صورت کتبی بپذیرد. به گزارش روزنامه آلمانی «دی ولت» که روز جمعه نشر شد، اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و پناهندگان (بامف) این تصمیم را در واکنش به بحران کرونا روی دست گرفته است. بامف کارمندانش را با فرستادن یک نامه، از این اقدام با خبر ساخته است.
در گزارش «دی ولت» به نقل از این نامه آمده است: «این اقدامات برای محافظت از همه طرفین و قطع زنجیره ابتلا (به بیماری کووید ۱۹) انجام می شوند.»
 در ادامه این نامه آمده است که متقاضیان پناهندگی «از این طریق اجازه اقامت دریافت می کنند.»

مصاحبه های شخصی با پناهجویان که بخشی از روند رسیدگی به درخواست پناهندگی است، به جز در برخی موارد استثنایی  تا پایان بحران کرونا به تعویق انداخته می شود. 
براین اساس، اگر از نظر امنیتی نگرانی وجود داشته باشد، کارمندان بامف در هر یک از ایالت های آلمان، امکانات رسیدگی شخصی به تقاضاهای پناهندگی را دارند و در مجموع «رسیدگی به درخواست های پناهندگی که از نظر امنیتی اهمیت داشته باشد» بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد یافت.
به گزارش روزنامه آلمانی «دی ولت» میان کارمندان اداره بامف و در شماری از سرپناه ها تنش هایی به وجود آمده بود. در اوائل هفته گذشته، اداره فدرال مهاجرت گفته بود که پرسنل مسئول باید کماکان درخواست های پناهندگی را تحت شرایط معینی تحویل بگیرند.  
به گزارش روزنامه نامبرده، طی روزهای گذشته انتقادهای پرسنل بامف از خط مشی مسئولان در قبال بحران کرونا افزایش یافته بود و در اردوگاه های مختلف پناهجویان معلوم شده بود که رسیدگی به موارد ابتلا به کرونا چقدر دشوار است. آن هم زمانی که به گونه مثال موضوع رعایت قرنطین مطرح باشد. 
روز پنجشنبه گذشته، رئیس شورای کارمندان محلی بامف نارضایتی اش را از این بابت با نوشتن نامه ای به ریاست این اداره اعلام کرده بود. به گزارش «ولت» که نسخه ای از این نامه را دریافت کرده است، در اخیر آن آمده است: «این رفتارهای جنون آمیز را فورا متوقف کنید.!»

 

در همین زمینه