عکس: ارشیف/رعایت دقیق بهداشت و حفظ فاصله در کمپ ها کار آسانی نیست./عکس: picture-alliance/dpa/D. Karmann
عکس: ارشیف/رعایت دقیق بهداشت و حفظ فاصله در کمپ ها کار آسانی نیست./عکس: picture-alliance/dpa/D. Karmann

حکومت آلمان از شهروندانش می خواهد که در طول بحران کرونا در خانه های شان بمانند و از دیگران فاصله بگیرند. گرچه حفظ فاصله از دیگران در کمپ های مهاجران کار آسانی نیست، اما مقام های مسئول اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند.

ایالات آلمان می خواهند با انجام آزمایش، قرنطین و مسدود کردن اتاق های بزرگ، جلو شیوع ویروس کرونا را در کمپ های مهاجران بگیرند. افزون براین جلسات درس برای کودکان و سرپرستی از اطفال خوردسال لغو می شود.  

اما آنگونه که همه پرسی خبرگزاری آلمان «دی پی ای» نشان می دهد، در میان ایالات این کشور از این نظر تفاوت های مهمی وجود دارد. 

برخورد با مهاجران تازه وارد: پناهجویان تازه وارد معاینه می شوند:

در ایالات بایرن، بریمن، زاکسن، بادن وورتمبرگ، شلیسویگ هولشتاین، تازه واردان از نظر ابتلا به ویروس کرونا مورد آزمایش قرار می گیرند.  

در بریمن همه مهاجران تا زمانی که نتیجه آزمایش اعلام شود، قرنطین می شوند. ایالات زاکسن، بادن وورتمبرگ و  براندن بورگ همه تازه واردان را نخست به مدت ۱۴ روز از یکدیگر جدا می کنند. در ایالت شلیسویگ هولشتاین، مهاجرانی که ظن ابتلا به ویروس کرونا در مورد آن ها وجود دارد، از دیگران جدا نگهداشته می شوند. 

در ایالت نورد راین وست فلن، تازه واردان با توجه به عوارض بیماری «کووید ۱۹» معاینه می شوند و مهاجران باید بگویند که از چه مسیرهایی به آلمان سفر کرده اند.  

در ایالت نیدرزاکسن همه تازه واردان معاینه می شوند و آزمایش ابتلا به «کووید ۱۹» در صورتی انجام می شود که آن ها دارای عوارض این بیماری باشند یا این که از مسیرهای مشخصی برای سفر به آلمان استفاده کرده باشند.

در ایالت تورینگن نیز آزمایش ابتلا به بیماری ««کووید ۱۹» در صورتی انجام می شود که مهاجران عوارض این بیماری را داشته باشند.

موارد ابتلا: در برلین تا به حال چهار فرد مقیم دراردوگاه های مهاجران و یک کارمند به این بیماری مبتلا شده اند.در ایالت بایرن تا به حال این بیماری به ده تن از ۱۹۰۰ مهاجر مقیم در کمپ ها که آزمایش های لازم در مورد آن ها انجام شده بود، سرایت کرده است.

در هرکدام از ایالات زاکسن و شلیسویگ هولشتاین دو مورد ابتلا رخ داده و در ایالت بادن وورتمبرگ نتیجه آزمایش در مورد هشت مهاجر مقیم در کمپ ها مثبت بوده است. در هرکدام از ایالات هستن و تورینگن بیماری «کووید  ۱۹» به یک فرد مهاجر سرایت کرده است. 

به گفته مقام های مسئول در ایالات بریمن، نورد راین وست فلن و نیدرزاکسن تا به حال نتیجه آزمایش هیچ کدام از مهاجرانی که آزمایش ابتلا به کرونا در مورد آن ها انجام شده، مثبت نبوده است. 

جداسازی افراد متاثر: ایالاتی که در همه پرسی خبرگزاری «دی پی ای» شرکت داشتند، گفتند که افرادی که نتیجه آزمایش آن ها مثبت بوده است، اشخاصی که با آن ها در ارتباط بوده اند و آن هایی که ظن آلودگی به ویروس کرونا در مورد آن ها وجود دارد، از دیگران جدا نگه داشته می شوند. 


آگاهی رسانی به مهاجران به زبان های خارجی: 

مقام های مسئول سعی می کنند به ساکنان کمپ ها به زبان های مادری آن ها نیز اطلاع رسانی کنند. 

اداره مهاجرت برلین پادکستی به ۶ زبان نشر کرده است که به طور مثال حاوی اطلاعاتی راجع به اقدامات قرنطین است. مقام های مسئول دراین اداره می گویند که مهاجران در آن جا از طریق شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک یا گروه های واتس اپ به خوبی از بیماری «کووید ۱۹» مطلع هستند. 
 
رعایت بهداشت: ایالات آلمان می گویند که در کمپ ها اقدامات بهداشتی بیشتری انجام می شود. به طور مثال در ایالت نورد راین وست فلن، محفظه های حاوی مایع ضد عفونی کننده (در کمپ های مهاجران) نصب شده است. 

در ایالت بریمن، غذا در کمپ های اولیه پذیرش مهاجران به صورت بسته بندی شده توزیع می شود. 

رعایت فاصله: به گزارش وزارت داخله بایرن، در اتاق ها و سالن های غذاخوری کمپ های مهاجران حداقل فاصله ۱.۵ متری (برای جلوگیری از آلودگی به  کرونا) باید رعایت شود.  

در اردوگاه های ایالت بریمن، اتاق های بزرگتر مسدود شده اند. مهاجران تا حد امکان در اتاق های کوچک اسکان داده می شوند و بر روی زمین خط کشی هایی برای حفظ فاصله انجام شده است. 
در ایالت بادن وورتمبرگ، چوکی های بیشتری در سالن های غذاخوری قرار داشته شده اند. غذا به صورت بسته بندی شده و در چند شیفت توزیع می شود. 

در ایالت نورد راین وست فلن دیدار از کمپ های پناهجویان تا اطلاع ثانونی ممنوع اعلام شده است.  

در ایالات شلیسویگ هولشتاین و نیدرزاکسن، فعالیت های گروهی مانند برگزاری جلسات درس برای کودکان، سرپرستی از کودکان خوردسال و کورس های ادغام لغو شده و اتاق های بزرگتر بسته شده اند. 
در ایالت زاکسن انهالت در صورتی که امکان حفظ فاصله ۱.۵ متری وجود نداشته باشد، اتاق های بزرگتر مسدود می شوند.  

 

در همین زمینه