شماری از سازمان های مددرسان هشدار می دهند که با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان، احتمال بروز یک فاجعه بعید نخواهد بود.
شماری از سازمان های مددرسان هشدار می دهند که با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان، احتمال بروز یک فاجعه بعید نخواهد بود.

شماری از سازمان های مددرسان و کلیساها از کشورهای اروپایی می خواهند که به گونه فوری پناهجویان خوردسال را از اردوگاه یونان بپذیرند. اتحادیه اروپا می گوید که روی برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در جزایر یونان کار می کند.

با توجه به همه گیر شدن جهانی ویروس کرونا، برخی از سازمان های امدادگر و کلیساهای آلمان تاکید می کنند که پناهجویان خوردسال باید از اردوگاه های یونان به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده شوند.

هاینریش بیدفورد اشتروهم، رئیس شورای کلیساهای پروتستان آلمان گفته است: «با رسیدن بیماری کرونا به اردوگاه های پناهجویان، افراد نیازمند به محافظت را یک فاجعه تهدید می کند.»

سازمان دیاکونی و شماری از نهادهایی که با پناهجویان همکاری می کنند حتی خواستار تخلیه کمپ های پناهجویان در یونان شده اند.

کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که آمادگی در برابر شیوع ویروس کرونا در اردوگاه های مزدحم گرفته می شود. مسئولان این کمیسیون روز سه شنبه در شهر بروکسل اعلام کرد که سرگرم گفتگو با مقام های یونان اند تا بتوانند برنامه های اضطراری را تدوین کنند. به بیان این نهاد، تمرکز این برنامه ها روی واکنش به «شیوع احتمالی ویروس کرونا در جزایر می باشد.»

مقام های این کمیسیون علاوه کرده اند که در نظر دارند با کمک اتحادیه اروپا داکتران را به ماموریت بگمارند، اردوگاه ها را ضد عفونی نمایند و تسریع روند انتقال پناهجویان به مناطق غیر جزیره ای در یونان را مورد حمایت قرار بدهند.

ادارات مسئول در یونان یک سلسله اقدامات را که شامل آزمایش گرمای بدن تازه واردان و تعلیق بازدید کنندگان از اردوگاه ها می شوند، روی دست گرفته اند.

پیش از این شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آلمان ابراز آمادگی کرده بودند که دست کم ۱۶۰۰ پناهجوی زیرسن و نیازمند جدی به مراقبت را از کمپ های پناهجویان در جزایر یونان می پذیرند. اما تا کنون این برنامه عملی نشده است.

اولریک لیلی، رئیس موسسه مسیحی دیاکونی می خواهد که اردوگاه ها پناهجویان در جزایر یونان تخلیه شوند. او هشدار داد که در صورت رسیدن این ویروس به این اردوگاه ها، احتمال دارد که به دلیل بیماری های مزمن قبلی و عدم رسیدگی طبی، شمار بیشتر افراد قربانی شوند. اولریک لیلی گفت: «در این اردوگاه ها روی دست گرفتن اقدامات ابتدایی بهداشتی به منظور حفاظت از خود امکان پذیر نیست.»

پیش از این سازمان مددرسان «داکتران بدون مرز» و سازمان «سی واچ» خواسته بودند که اردوگاه ها تخلیه گردند. روز دوشنبه گذشته درخواست مشابه را کمیسیون امور داخلی پارلمان اروپا به کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح کرد. خوان فرناندو لوپیز آگویلار، رئیس کمیسیون امور داخلی پارلمان اروپا هشدار داد که بدون اقدامات فوری وضعیت قابل کنترول نخواهد بود.

Aj/af (epd)

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه