عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف: توزیع غذا توسط سازمان اورور. عکس از مهدی شبیل

شیوع ویروس کرونا و قرنطینه عمومی در فرانسه باعث شده تعدادی از سازمان‌های خیریه توزیع ‌غذا برای مهاجران را با شرایط جدید هماهنگ کنند. مهاجر نیوز فهرست سازمان‌ها و محلات توزیع غذا در پاریس را آماده کرده است.

تدابیر جدید قرنطینه عمومی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در فرانسه باعث شده بسیاری از سازمان‌های خیریه فعالیت‌های خود را متوقف یا محدود کنند. با این حال تعدادی از سازمان‌ها ساعات و نقاط کاری خود را با این شرایط دشوار هماهنگ کرده‌اند. در میان این سازمان ‌ها، سازمان میدی دومی که از مهاجران زیرسن حمایت می‌کند، بسته‌های غذایی را به هوتل‌ها محل اقامت این مهاجران می‌فرستد. سازمانهای دیگر نیز کمک‌های غذایی خود به مهاجران را در بسته‌بندی‌های مخصوص توزیع می‌کنند.

اگر مهاجر هستید و در پاریس و زندگی می‌کنید این فهرست به شما کمک می‌کند تا نقاط توزیع غذای مجانی برای مهاجران را به آسانی پیدا کنید.این  فهرست روز جمعه ۲۷ مارچ به روز شده اما به شما توصیه می‌کنیم برای اطمینان یافتن از اعتبار آن، قبل از رفتن به نقاط توزیع غذا، به مسئولان سازمان‌ها تیلفون کنید یا به صفحه فیسبوک سازمان‌‌ها مراجعه کنید:

پاریس یک: توزیع غذا همه روزه ساعت ۱۹ و ۳۰ شب

آدرس:

• Le Resto bébé du cœur
 24 rue Saint-Roch. Métro : Pyramides

توزیع غذا از سوی سازمان  ارور و شهرداری پاریس همه روزه ساعت ۱۲

آدرس:

 Église Saint-Eustache, 146 rue Rambuteau. Métro : Etienne Marcel, Chatelêt-Les

Halles

پاریس دو: توزیع بسته‌های غذایی کامل( سلاد، میوه، لبنیات و نان)  شهرداری پاریس، سازمان اورور و سایر سازمان‌ها

آدرس:

Le Carreau du Temple. 1 rue Dupetit-Thouars. Métro : Temple

پاریس پنجم: توزیع غذای سازمان اورور و شهرداری پاریس، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

Église Saint-Médard, 141 rue Mouffetard. Métro : Censier-Daubenton

 توزیع غذای شهرداری پاریس و سازمان اورور از سوی امدادگران کلیساها، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:
 Église Saint-Séverin / Saint-Nicolas, 1 rue des Prêtres-Saint-Séverin. Métro : Cité, Maubert-Mutualité

پاریس هفتم: توزیع غذا در کامیون به روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه ساعت ۲۰ یا ۸ شب و روز یکشنبه ساعت ۷ و ۳۰ یا ۱۹ و ۳۰ شب

آدرس:

Face au 45 quai d’Orsay. Métro Invalides.

 پاریس نهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب
آدرس:

 Rue Joubert. Métro Saint-Lazare

پاریس دهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب، روز یکشنبه ساعت ۷ و ۳۰ یا ۱۹ و ۳۰ شب

آدرس:

Gare de l’Est – 1 avenue de Verdun. Métro Gare de l’Est 

توزیع غذا همه روزه ساعت ۶ و ۳۰ یا ۱۸ و ۳۰ شام

آدرس:

11 rue Léon Jouhaux. Métro : République

توزیع غذای سازمان ارور و شهرداری پاریس، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

>> Église Saint-Vincent-de-Paul, square Cavaillé-Coll. Métro : Poissonnière, Gare de l'Est پاریس یازدهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب

آدرس:

Place de la République. Métro République

 توزیع غذا در کامیون به روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب

16 boulevard Richard Lenoir. Métro Breguet-Sabin ou Bastille

 توزیع غذای سازمان ارور و شهرداری پاریس، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

Église Saint-Ambroise, 71 bis boulevard Voltaire. Métro : Saint-Ambroise 

پاریس دوازهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب،

آدرس:

42 cours de Vincennes. Métro Nation

پاریس سیزدهم: توزیع غذا در کامیون روز پنجشنبه ساعت ۸ یا ۲۰ شب

آدرس:
 29 boulevard de l’Hôpital. Métro Gare D'austerlitz

توزیع غذا از دوشنبه تا جمعه ساعت ۱۱ قبل از ظهر

آدرس:

6 avenue Joseph Bédier. Métro : Porte d'Ivry

توزیع غذای سازمان ارور و شهرداری پاریس، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

Église Sainte-Rosalie, 50 boulevard Auguste-Blanqui. Métro : Corvisart

توزیع غذای سازمان ارور و شهرداری پاریس، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:
 Église Saint-Albert-le-Grand, 122 rue de la Glacière. Métro : Glacière

پاریس چهاردهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه یاعت ۸ یا ۲۰ شب، روز یکشنبه ساعت ۷ و ۳۰ یا ۱۹ و ۳۰ شب

آدرس:

 Place de l’Ile-de-Sein. Métro Denfert-Rochereau

توزیع بسته‌های غذایی کامل (سلاد، میوه، لبنیات و نان)  شهرداری پاریس، سازمان اورور و سایر سازمان‌ها، همه روزه از ساعت ۹و۳۰ تا ۲ یا ۱۴ بعد از ظهر

آدرس:
 Les Grands Voisins, 74 avenue Denfert-Rochereau. Métro : Raspail, Denfert-Rochereau, RER Port Royal

پاریس پانزدهم: توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:
 Église Saint-Jean Baptiste de La Salle, 9 rue du Docteur-Roux. Métro : Pasteur

توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

 Église Saint-Léon, 29 rue Dupleix. Métro : Dupleix

توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

Église Notre-Dame de Nazareth, 351 rue Lecourbe. Métro : Balard, Lourmel

توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

 Église Notre-Dame de La Salette, 38 rue Cronstadt. Métro : Convention

پاریس شانزدهم: توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه ساعت ۱۲ ظهر

آدرس:

 Église Sainte-Jeanne de Chantal, 96 boulevard Murat. Métro : Porte de Saint-Cloud

پاریس هژدهم: توزیع غذا در کامیون به روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه یاعت ۸ یا ۲۰ شب

آدرس:

 187 rue d’Aubervilliers. RER ou tram Rosa Parks, métro Porte de la Chapelle ou Porte de la Villette

 توزیع غذای سیار همه روزه ساعت ۱۰ و ۳۰ قبل از ظهر. ساعت و محل توزیع شاید نظر به ضرورت تغییر کند.

آدرس:
 213-219 rue d’Aubervilliers sur le pont qui enjambe le tramway. Métro : Porte de la Chapelle


توزیع غذا از روز دوشنبه تا شنبه ساعت ۱۱ و۳۰ قبل از از ظهر

آدرس:
19 rue Léon. Métro : Château-Rouge / Marx Dormoy


توزیع بسته‌های غذایی شهرداری پاریس و سازمان اورور، همه روزه  از ساعت ۹ و ۳۰ تا ۲ بعد از ظهر

آدرس:

 70 boulevard Barbès. Métro : Barbès


پاریس نزدهم: توزیع بسته‌های غذایی کامل (سلاد، میوه، لبنیات و نان)   از سوی شهرداری پاریس و سازمان اورور همه روزه از ساعت ۱۱تا ۱۳ و  ۵ تا ۸ شب

آدرس:
 15 Avenue de la Porte de la Villette. Métro : Porte de la Villette

توزیع صبحانه همه روزه ساعت ۸ و۳۰ صبح

 35 rue d’Aubervilliers. Métro : Stalingrad

پاریس بیستم: توزیع غذا همه روزه ساعت ۷ و ۳۰ شب، رزوهای دوشنبه تا جمعه ساعت ۱۱ قبل از ظهر

آدرس:

29 rue du Soleil. Métro : Place des fêtes

*************************

برای تماس:

La Chorba sur Facebook ,Tel 01 43 43 84 75

La Table ouverte, Tel 06 58 96 29 52

Aurore sur Twitter / Facebook, Tel 01 73 00 02 30
Les P’tits Déj’s Solidaires sur Facebook


 

در همین زمینه