عکس از آرشیف/ یکی از مراکز نگه داری پناهجویان در ایالت بایرن آلمان قرنطینه شد.
عکس از آرشیف/ یکی از مراکز نگه داری پناهجویان در ایالت بایرن آلمان قرنطینه شد.

یکی از اردوگاه های پناهجویان در منطقه شواین فورت ایالت بایرن آلمان، در قرنطین قرار گرفت. گفته می شود که در این اردوگاه، دست کم هفت نفر به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

مقام های ایالت بایرن آلمان، از قرنطینه شدن یک اردوگاه در منطقه شواین فورت این ایالت خبر می دهند. در این اردوگاه دست کم، ۶۰۰ پناهجو زندگی می کنند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که در میان ساکنان این اردوگاه، نتایج آزمایشات (کووید ۱۹) حد اقل هفت نفر آن که شامل یک کارمند خارجی نیز می شود، مثبت ارزیابی گردید.

 این اردوگاه یکی از مراکز «انکر» است. «انکر» نام اختصاری محلی است که کل روند ثبت  نام، رسیدگی به دوسیه پناهندگی و بازگشت پناهجویان پذیرفته نشده به کشورهای شان در آن صورت می گیرد. پناهجویانی که در این اردوگاه ها نگه داری می شوند در گشت و گذار با محدودیت روبرو می باشند. آنان اجازه ندارند که تا نهایی شدن پرونده شان از این مراکز بیرون شوند.


 

در همین زمینه