حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.
حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.

روند اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به افغانستان تا اطلاع ثانی متوقف شده است. وزارت داخله آلمان گفته که این تصمیم بنا بر درخواست حکومت افغانستان صورت گرفت.

آخرین پرواز اخراجی که حامل ۳۳ پناهجوی رد شده افغان از آلمان بود، به تاریخ ۱۲ مارچ صورت گرفت. تا هنوز ایالت های آلمان ۹۰۷ پناهجوی مرد را که درخواست های پناهندگی شان رد شده بودند، به افغانستان اخراج کرده اند.

به خاطر شرایط امنیتی افغانستان، اخراج پناهجویان به این کشور همواره با انتقادهایی مواجه بوده است. با وجود چشم انداز گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و دولت افغانستان، خشونت ها در این کشور همچنان قربانی می گیرد.

یک سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز دوشنبه (۳۰ مارچ) گفت که « به خاطر آسیب پذیری افغانستان از ویروس کرونا، ما درخواست تاخیر پروازهای حامل مهاجران اخراجی را ارائه کرده ایم.»

گسترش ویروس کرونا در افغانستان

گسترش ویروس کرونا در افغانستان، در کنار ناآرامی ها وضعیت را در این کشور بیشتر نگران کننده ساخته است. شماری از ولایت ها قیود گشت و گذار وضع کرده اند.

برگشت مهاجران از ایران یکی از عوامل عمده بیشتر شدن واقعات مثبت کرونا در این کشور عنوان شده است. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، حدود ۲۰۰ هزار تن در این اواخر از ایران؛ یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از شیوع کرونا، به افغانستان بازگشته اند. از این میان تنها چند صد نفر آنان مورد آزمایش ویروس کرونا قرار گرفته اند.

۱۴۵ مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

بر اساس آمارهای تازه، ۱۷۴ مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تاهنوز (۳۱ مارچ)  تثیب شده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که بیشترین این وقایع در ولایت هرات ثبت شده اند. این وزارت ابزار نگرانی کرده که برمبنای تخمین سازمان جهانی صحت، احتمال قربانی شدن بیش از ۱۰۰ هزار تن در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کشنده کرونا وجود دارد.

(na/af (dpa)

برگرفته از رسانه همکار مادویچه وله

 

در همین زمینه