اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان

حکومت آلمان گزارش داده است که سال گذشته بار دیگر در جریان اخراج ها از خشونت های فزیکی بیشتر استفاده شده است. حزب چپ های آلمان خواستار توقف سریع این نوع خشونت ها گردیده است.

بنا بر گزارشی که روز چهارشنبه در برلین \ایتخت آلمان به نشر رسید، در سال ۲۰۱۹ یک هزار و ۷۶۴ مورد خشونت در اجرای اخراج ها وجود داشته است. از جمله زولانه کردن دست ها و پا ها و استفاده از پابند های آهنی و امسال از چنین وسایل محصور کننده در اجرای اخراج ها استفاده گردیده است. در سال ۲۰۱۸ این رقم ۱۲۳۱ مورد و در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳۵ مورد بوده است.

هولا یلپکه، سخنگوی سیاست داخلی حزب چپ های آلمان گفته است که چنین سیاست اخراج نگران کننده است و باید در اسرع وقت متوقف شود. " علاوه بر این شمار افسران پولیس فدرال و ایالت های آلمان برای نظارت بر امنیت این اخراج ها در سال های اخیر افزایش یافته است.

براساس اطلاعات حکومت آلمان در سال ۲۰۱۷میلادی ۸ هزار و ۱۰۰ کارمند دولتي در پروازهاي ویژه اخراج حضور داشتند. در سال ۲۰۱۸، ۱۰ هزار و ۹۶۳ کارمند دولتی و در سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴ هزار و ۷۴ کارمند دولتی در چنین پرواز هایی ماموریت انجام داده اند. یلپکه گفت: "این بدان معنی است که افرادی که اخراج می شوند، هر چه بیشتر توسط تعداد بیشتر افسران پولیس محافظت می شوند." او در ادامه می گوید "این همچنین نشانگر این امر است که برخی از اخراج ها با خشونت فزاینده و به طور بسیار ظالمانه انجام می شوند." این سیاستمدار آلمانی از حکومت کشورش می خواهد که پناهجویان از "کشور جنگ زده افغانستان" به جای اخراج باید اجازه اقامت در آلمان را به دست بیاورند.

 

در همین زمینه

Webpack App