حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند. عکس DR
حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند. عکس DR

دادگاه عالی اداری یونان حکم اخراج دو زن مهاجر افغان از این کشور را لغو کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید بعد از تصمیم تعلیق روند پناهندگی در یونان حدود ۲۰۰۰ مهاجر تازه وارد در در شرایط بهداشتی رقت بار در توقیف به سر می‌برند.

درخواست لغو اخراج دو زن مهاجر افغان با هشت فرزند شان از سوی شورای پناهندگان یونان هفته گذشته مطرح شده بود. این شورا در درخواست تجدید نظرش، علیه قانون تعلیق روند پناهندگی در یونان بعد از اول مارچ، نوشته بود که تصمیم حکومت، زنان مهاجر افغان و فرزندان شان را با « تهدید اخراج به افغانستان یا ترکیه روبرو کرده است در حالیکه زندگی، صحت و حقوق اساسی این مهاجران در خطر جدی قرار دارد.»

در همین زمینه:یونان: شورای پناهندگان یونان خواستار لغو تصمیم تعلیق درخواست پناهندگی شد

دادگاه عالی یونان روز چهارشنبه اول اپریل تصمیم گرفت که با در نظرداشت « آسیب پذیربودن» این زنان مهاجر، حکم اخراج آنان را لغو کند. قرار است دادگاه عالی قانونی بودن تصمیم تعلیق پناهندگی در یونان از سوی حکومت را به روز ۱۸ سپتمبر بررسی کند.

روز چهارشنبه سازمان خیریه شورای پناهندگان یونان با استقبال از تصمیم دادگاه عالی گفت انتظار دارد که « حکومت یونان قانون را اعاده و حقوق بین المللی و اروپایی حفاظت از پناهندگان را رعایت کند.»

اخیراً شماری از سازمان‌های حمایت از مهاجران، از جمله شورای پناهندگان یونان و سازمان عفو بین المللی، از تعلیق روند پناهندگی در یونان بعد از اول مارچ انتقاد کرده بودند.

بعد از تصمیم ترکیه برای باز کردن مرزهایش به روی مهاجران، حکومت یونان با حمایت اتحادیه اروپا جلو هزاران مهاجری را گرفت که تلاش داشتند از مرزهای زمینی و دریایی ترکیه وارد یونان شوند.

«حدود ۲۰۰۰ مهاجر و پناهجو از جمله خانواده‌ها و کودکان در بازداشت به سر می‌برند»  

 به گفته سازمان‌های حمایت از مهاجران، یونان با تعلیق روند پناهندگی در این کشور تا ۳۱ مارچ، زمینه بازداشت و اخراج صدها مهاجری را که به تازگی وارد این کشور شده اند فراهم کرده است.

حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند.

در همین زمینه: یونان: صدها مهاجر تازه وارد برای اخراج به اردوگاه های بسته انتقال می یابند

یک منبع وزارت مهاجران یونان به خبرگزاری فرانسه گفته است که حکومت در نظر دارد این تعلیق را به دلیل وضعیت فوق العاده در مرزهایش با ترکیه از یکسو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر تمدید کند.

این در حالیست که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، حکومت یونان « حدود ۲۰۰۰ مهاجر و پناهجو از جمله خانواده‌ها و کودکان را در کمپ‌های مزدحم و غیر بهداشتی در مناطق غیرجزیره‌ای یونان بازداشت کرده است.»

این سازمان روز چهارشنبه تاکید کرد که پاندمی ویروس کرونا نباید «بهانه‌ای برای بازداشت مهاجران در شرایط رقت بار و محروم ساختن آنان از حق پناهندگی گردد.» 

در همین زمینه