یک سازمان مددرسان از احتمال بروز فاجعه در مناطق مهاجر نشین در جهان هشدار می دهد.
یک سازمان مددرسان از احتمال بروز فاجعه در مناطق مهاجر نشین در جهان هشدار می دهد.

یک سازمان مددرسان هشدار داده است که با گسترش ویروس کرونا در مناطقی که بیشتر پناهجویان و مهاجران در آن زیست دارند، فاجعه رخ خواهد داد.

یک سازمان مددرسان موسوم به (اس او اس قریه های کودکان) از جامعه جهانی خواست که تدابیر جدی را برای جلوگیری از مصاب شدن پناهجویان به ویروس (کووید ۱۹) روی دست بگیرد. این سازمان خیریه گفت که در حال حاضر به گونه مثال پناهجویان در بنگله دیش، سوریه، کینیا و یونان در حال خود تنها گذاشته شده اند، برنامه های کمکی در حال قطع شدن اند و کمک های دولتی هم در حال کاهش می باشند.

تیریسا نیگیگی، رئیس بخش امور روانی این سازمان گفت: «ما شدیداً نگران هستیم که وضعیت اضطراری در داخل کشورها، بحران پناهجویان را از محراق توجه جامعه جهانی به دور نگه دارد.»

در حال حاضر، حدود هفتاد میلیون تن که بیش از نیمی از آنان را کودکان تشکیل می دهند در سراسر جهان در حال فرار به سر می برند.خانم نیگیگی گفت: «برای مقابله با پی آمدهای همه گیر شدن ویروس کرونا، کاری را انجام نداده اند.»این مسئول در سازمان مددرسان (اس او اس قریه های کودکان) تاکید کرد که پناهجویان و مهاجران دسترسی به خدمات بهداشتی، آب آشامیدنی صحی، کمک های دولتی و حتی معلومات کافی ندارند.

بسیاری کودکان به دلیل نبود مواد غذایی کافی در معرض تهدید جدی مرگ قرار دارند. به بیان تیریسا نیگیگی، مهم تر از همه بیش از هشتاد درصد این افراد در کشورهای رو به توسعه زندگی می کنند که سیستم صحی و بهداشتی در آن ها، حتی در وضعیت عادی هم مناسب نمی باشد.


 

در همین زمینه