ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا
ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا زنگ خطر را در مورد شیوع احتمالی ویروس کرونا در کمپ های مزدحم پناهجویان در یونان به صدا درآورد. او به دویچه وله گفت که باید به هر قیمتی از چنین چیزی جلوگیری شود.

بعد از این که ابتلای ۲۱ پناهجو به ویروس کرونا در اردوگاهی در نزدیکی آتن تشخیص شد، حکومت یونان این اردوگاه را تحت قرنطین قرار داد. بسیاری کمپ های پناهجویان در یونان مزدحم اند و رعایت تدابیر بهداشتی و وقایوی در این اردوگاه ها تقریباً غیرممکن است.

دویچه وله در این رابطه مصاحبه ای را با ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا انجام داده است که امور مهاجرت نیز بخشی از وظایف اش است.

دویچه وله: همه اردوگاه های پناهجویان در یونان مزدحم اند. اگر بیماری کووید ۱۹ در این اردوگاه ها شیوع یابد، اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟

یوهانسون: ما باید از چنین چیزی جلوگیری کنیم. ما باید هر کاری را برای جلوگیری از این بحران انجام دهیم. به این خاطر است که ما همراه با مقام های یونان شدیداً کار می کنیم تا یک برنامه عمل اضطراری ایجاد کنیم. و این برنامه حالا تهیه شده است. کاری که حالا باید انجام بدهیم این است که افراد شدیداً آسیب پذیر را از این کمپ ها بیرون کنیم و در هوتل ها یا آپارتمان ها اسکان دهیم تا در معرض این ویروس قرار نگیرند. ما همچنین از طریق فراهم ساختن تجهیزات طبی، کارمندان صحی و دیگر تدابیر برای ادارات یونان، سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان کمک می کنیم. ما از نزدیک با یونان و این سازمان ها کار می کنیم تا به این وضعیت رسیدگی کنیم.

دویچه وله: از زمانی که چند کشور اروپایی توافق کردند تا صدها پناهجوی خورد سال بدون همراه را از اردوگاه های یونان بپذیرند، چند هفته می گذرد. آیا شما می گویید که برنامه عمل تان منجر به انتقال دادن این کودکان می شود؟

یوهانسون: نه. این یک برنامه اضطراری است تا سالمندان شدیداً آسیب پذیر و افراد مریض از اردوگاه بیرون شده و به جاهای مصون مانند اتاق های هوتل که فعلاً در دسترس است، اسکان داده شوند. برنامه انتقال این کودکان بدون همراه هم به خوبی پیش می رود. هشت کشور عضو آماده اند که این کودکان را بپذیرند. من امیدوارم که نخستین گروه این کودکان در هفته های پیش رو انتقال یابند، آن ها فعلاً به مراکز ترانزیتی انتقال می یابند، در آنجا مورد آزمایش کرونا قرار می گیرند و برای انتقال به کشورهایی که آن ها را می پذیرند آماده می گردند. برای من این پیام مهم همبستگی در این زمان است.

دویچه وله: وقتی شما از همبستگی صحبت می کنید، چرا یافتن راه حلی برای مهاجران و پناهجویانی که در آنجا گیر مانده اند و برخی شان سال هاست که در آنجا هستند، اینقدر دشوار است؟

یوهانسون: از وقتی که من کارم را شروع کردم، ما شدیداً روی یک توافق جدید در مورد مهاجرت و پناهندگی کار می کنیم که من آن را به زودی پیشکش خواهم کرد و من امیدوارم که مورد پذیرش همه کشورهای عضو قرار بگیرد. ما همچنین از نزدیک با حکومت و ادارات یونان و همچنین ادارات ملل متحد کار می کنیم تا وضعیت را در اردوگاههای شدیداً مزدحم یونان بهتر سازیم و با انتقال پناهجویان به جاهای دیگر و همچنین برگشت دادن آن ها از فشاری که بر این کمپ ها وجود دارد بکاهیم.

دویچه وله: پس مسئول این وضعیت در یونان کیست؟

یوهانسون: البته که حکومت یونان مسئول وضعیت است، اما آن ها به تنهایی عمل کرده نمی توانند. ما باید همبستگی نشان بدهیم. کمیسیون اتحادیه اروپا مبالغ هنگفت پول و امکانات دیگر را به یونان کمک می کند و افرادی هستند در محل که شبانه روز کار و کمک می کنند. ما همچنین با سازمان های غیردولتی و ادارات ملل متحد برای کمک به این پناهجویان همکاری می کنیم. ادارات و حکومت یونان مسئول اند، اما همه ما در نشان دادن همبستگی خاص با یونان و پناهجویانی که در این اردوگاه های مزدحم زندگی می کنند مسئولیت داریم.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله/ ع. ف.

 

در همین زمینه