عکس از آرشیف/ در سال گذشته میلادی صدها تن در مسیر مهاجرت جان باخته اند.
عکس از آرشیف/ در سال گذشته میلادی صدها تن در مسیر مهاجرت جان باخته اند.

در سال گذشته میلادی، بیش از ۵۳۰۰ پناهجو و مهاجر در مسیر مهاجرت قربانی شده اند. بالاترین آمار مرگ و میر در قاره افریقا به ویژه بحیره مدیترانه در این سال بوده است.

یافته های "پروژه مهاجران گم شده" نشان می دهند که در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۹، بیش از ۵۳۰۰ مهاجر و پناهجو در مسیر مهاجرت، جان باخته یا ناپدیده شده اند. این افراد در تلاش بودند که از این مسیر خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده برسانند.

بحیره مدیترانه و قاره افریقا از مرگ بار ترین مناطق در این گزارش نامیده شده اند. گفته می شود که در این سال دست کم ۱۸۸۵ مهاجر در بحیره مدیترانه و حد اقل ۱۸۸۷ نفر در مناطق مربوط به قاره افریقا جان باخته اند.

در جایگاه بعدی، منطقه مرزی میان مکسیکو و ایالات متحده قرار گرفته که آمار قربانیان در این محل به ۵۲۰ تن رسیده است. رقم قربانیان در مسیر مهاجرت، در اروپا به ۱۴۸ نفر رسیده است.

پروژه مهاجران گم شده این آمار را از سازمان بین المللی مهاجرت، مقام های محلی و رسانه ها به دست آورده است. 

در همین زمینه