خیمه‌های مهاجران در اوبرولیه، در همسایگی شمال پاریس، ماه فبروری ۲۰۲۰. عکس از مهاجر نیوز
خیمه‌های مهاجران در اوبرولیه، در همسایگی شمال پاریس، ماه فبروری ۲۰۲۰. عکس از مهاجر نیوز

یک هفته بعد از انتقال مهاجران شمال پاریس به سرپناه‌ها، هنوز هم شماری در سرک‌ها زندگی می‌کننند. به گفته اداره پولیس سن-سن-دنی، چندین مهاجر نیز سرپناه‌ها را ترک کرده و به خیابان‌ها بازگشته‌اند.

در جریان عملیات انتقال مهاجران به سرپناه‌ها در هفته گذشته، بیشتر از ۱۲۰۰ مهاجر شامل مردان تنها، خانواده‌ها و افراد بی سرپناه به هوتل‌ها و جمنازیوم‌ها انتقال داده شدند.  ان کلر میالو، نماینده دولت در امور حقوق مساوی گفت که « بیشتر از یک هزار تن در هوتل‌ها جابجا شده‌اند.»

اما علیرغم این تلاش‌ها، تعدادی از مهاجران و افراد بی سرپناه، همچنان در سرک‌ها و مکان‌های اشغالی در شمال پاریس و حومه آن زندگی می‌کنند.

ان کلر میالو گفت:«‌در روزهای اخیر ۴۵ تن که در کمپ‌های خودسرانه یا مکان‌های اشغال شده زندگی می‌کردند به سرپناه‌ها انتقال داده شدند.»

او در ادامه گفت برای آنانی که در خیابان‌ها باقی می‌مانند آب و مواد غذایی توزیع خواهد شد. قرار است سازمان الترالیا به کمک کارگران جوان توزیع مواد خوراکی را به عهده بگیرد.

۱۰۰ تا ۲۰۰ مهاجر هنوز هم در اطراف پورت دوبرویلیه در شمال پاریس زندگی می‌کنند.

فلوران بویه، از انجمن یوتوپیا ۵۶ می‌گوید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مهاجر هنوز هم در اطراف پورت دوبرویلیه در شمال پاریس زندگی می‌کنند. انجمن یوتوپیا به منظور کمک به این مهاجران یک کمپاین اینترنتی کمک پولی به راه انداخته است.

ژولی لاواسیر، هماهنگ کننده یوتوپیا ۵۶ در پاریس می‌گوید این مهاجران تلاش دارند برای حفاظت خود از ویروس کرونا، به صورت پراگنده و پنهان زندگی کنند. البته تعدادی از آن‌ها بعد از پایان عملیات انتقال به سرپناه‌ها، به این جا آمده‌اند.

برخی از مهاجران می‌گویند با آن که به سرپناه‌ها انتقال یافته بودند حالا در سرک‌ها زندگی می‌کنند. یک تن از این مهاجران به مهاجر نیوز گفت او را به یک هوتل انتقال دادند اما کارمندان هوتل بدون هیچ توضیحی او را  بیرون کردند.

این مهاجر تنها مجبور شد دوباره به کناره کانال سن دنیس در پورت دوبرویلیه برگردد و در آن جا زندگی کند.

ژولی لاواسیر گفت چندین مهاجر در شرایط مشابه از سرپناه‌ها رانده شده‌اند.

حدود دوازده مهاجر سرپناه‌ها را ترک کردند

اداره پولیس سن-سن-دنی می‌گوید حدود دوازده مهاجر به میل خود از سرپناه‌هایی مثل هوتل یا جمنازیوم‌ها، بیرون رفته‌اند.

ان کلر میالو گفت:« در بعضی موارد دشوار است که افراد قرنطین شده برخی مقررات را رعایت کنند. عده‌ای تلاش می‌کنند که علیرغم الزام رعایت فاصله فیزیکی، با دیگران نزدیک باشند.»

این در حالیست که تعدادی از مهاجران در تماس با مهاجر نیوز از عدم رعایت فاصله در جمنازیوم‌ها شکایت و از احتمال ابتلا به ویروس اظهار نگرانی کرده‌اند.

بینتا دیالو،‌یک زن مهاجر سنگالی می‌گوید:« من نمی‌خواهم در سرک زندگی کنم اما اینجا تعداد مهاجران خیلی زیاد است.»


 

در همین زمینه