سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ
سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ

کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که به خاطر پاندمی ویروس کرونا، همه آوارگان و پناهجویان در سراسر جهان باید بدون درنظرداشت وضعیت اقامتی شان به خدمات رفاهی و درمانی دسترسی داشته باشند. بسیاری از کشورها به مهاجران غیرقانونی خدمات رفاهی و درمانی ارائه نمی کنند؛ موضوعی که انتقادهای شدیدی را به دنبال دارد.

دو تن از کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کردند که همه مهاجران قانونی و غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان باید در سراسر جهان به خدمات صحی و رفاهی دسترسی داشته باشند تا بتوانند از خودشان در جریان پاندمی ویروس کرونا حفاظت کنند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد می گویند کارگران مهاجر در بخش های زراعتی و اقتصاد غیررسمی، معمولا از خدمات و امکانات درمانی در برابر ویروس کرونا برخوردار نیستند. همزمان یافته های آنان می رساند که در کمپ ها و بازداشتگاه های مهاجران که بیش از اندازه پر می باشند، رعایت فاصله اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس ممکن نیست.

فعالان در چندین کشور جهان به بنیاد تامسون رویترز گفتند که مهاجران غیرقانونی، از جمله قربانیان برده داری مدرن، وقتی بیمار می شوند، ممکن است به دلیل ترس از مواجه شدن با مقامات، بازداشت و اخراج شان، به دنبال مراقبت های بهداشتی و درمانی نروند.

فیلیپه گونزالس مورالس و ماریا گراسیا گیامارینارو، دو کارشناس ارشد سازمان ملل متحد در مورد مهاجرت و قاچاق انسان گفتند: «حقوق بشر باید در محراق مبارزه با پاندمی کویید۱۹ باشد...هیچ کسی نباید در این مبارزه جهانی محروم بماند».گروه‌های مددرسان از احتمال جان باختن دسته جمعی پناهجویان ناشی از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده اند.

این کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند: «دولت ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که هر فرد در قلمرو ملی شان، صرف نظر از وضعیت مهاجرت و اقامتش به خدمات درمانی و رفاهی دسترسی داشته باشد و بتواند مقابله موفقیت آمیزی را با بیماری همه گیر کویدد۱۹ داشته باشد». 

ماه گذشته کشور اروپایی پورتگال اعلام کرد که با تمام اتباع خارجی در انتظار اقامت و از جمله پناهجویان حداقل تا اول  جولای به عنوان ساکنین دائمی رفتار می شود تا اطمینان حاصل گردد که آنان نیز در جریان پاندمی ویروس کرونا به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند.

در عین زمان، کارمندان صحی در هندوستان گروهی از مهاجران را با مواد ضدعفونی کننده اسپری کردند. این اقدام آن ها انتقادهای شدیدی را به دنبال داشت. در مالتا نیز حدود یک هزار مهاجر افریقایی پس از آنکه هشت تن شان به ویروس کرونا مبتلا شدند، در کمپ شان تحت قرنطینه اجباری قرار گرفتند.

کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین خواستار اجرای برنامه های حمایتی برای مهاجران آسیب پذیر و قربانیان قاچاق انسان شدند؛ برنامه ای که در صورت خاتمه حداقل شش ماه ابتدایی، به طور خودکار تمدید می شود تا اطمینان حاصل گردد كه چنین جوامعی بدون حمایت و کمک باقی نمی مانند.

آخرین آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که جمعیت جهانی پناهجویان و مهاجران در سال گذشته ۲۷۲ میلیون نفر تخمین گردیده است. از ابتدای دهه گذشته ۵۱ میلیون نفر به شمار این انسان ها افزوده شده است. همزمان تخمین می شود که ۲۵ میلیون انسان قربانی کار اجباری هستند.

 

در همین زمینه