کنترول مقررات قرنطین عمومی در شهر نیس فرانسه. عکس از رویترز
کنترول مقررات قرنطین عمومی در شهر نیس فرانسه. عکس از رویترز

بر بنیاد مقررات اعلام شده قرنطین عمومی در فرانسه، کسانی که اجازه نامه خروج موجه را با خود نداشته باشند یا این مقررات را نقض کنند برای بار اول ۱۳۵ یورو جریمه خواهند شد. این مقررات مهاجران و پناهندگان را نیز دربر می‌گیرد. به تازگی دارندگان تیلفون موبایل می‌توانند تصدیق اجازه خروج را در تیلفون موبایل خود بارگذاری کنند و در صورت کنترول به پولیس نشان دهند.

وزات داخله فرانسه اعلام کرد که از روز دوشنبه ۶ اپریل دارندگان تیلفون موبایل می‌توانند نسخه دیجیتال تصدیق خروج از منزل را از سایت این وزارت بارگذاری یا دانلود کنند و در صورت کنترول آن را به پولیس نشان دهند. البته نسخه کاغذی این تصدیق همچنان مدار اعتبار است اما نسخه دیجیتال سهولت برای کسانی به شمار می‌رود که برای نسخه کاغذی به چابگر دسترسی ندارند.

بعد از درج اطلاعات لازم در مورد اسم، محل تولد، آدرس و دلیل خروج از محل سکونت، این اطلاعات همراه با یک کدبار در فایل تصدیق خروج در تیلفون فرد متقاضی ثبت می‌شود و می‌تواند حین کنترول از سوی پولیس مورد استفاده قرار بگیرد.

هر تصدیق دیجیتالی صرف برای یک بار قابل استفاده است و در صورت نیاز باید هر بار از سایت وزارت داخله بارگذاری گردد.

باید گفت که تعدادی از سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های خصوصی نیز تصدیق خروج را عرضه می‌کنند اما وزارت داخله می‌گوید این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اعتبار ندارند و به گونه غیرقانونی اطلاعات خصوصی افراد را ذخیره می‌کنند.

بیشتر بخوانید: قرنطینه عمومی در فرانسه: برای بیرون رفتن باید اجازه نامه رسمی داشته باشید

افراد بدون اجازه خروج جریمه می‌شوند

دو مهاجر بی سرپناه افغان به دلیل نداشتن اجازه نامه بیرون رفتن از منزل از سوی پولیس تحت کنترول قرار گرفتند و هرکدام ۱۳۵ یورو جریمه شدند. استرید، یک کارمند رضاکار انجمن همبستگی ویلسون به مهاجر نیوز گفت:« این دو مهاجر حین گرفتن غذای مجانی در شمال پاریس به ما گفتند که پولیس آن‌ها را به دلیل نقض مقررات قرنطین جریمه کرده است در حالی که آن‌ها در یک خیمه زندگی می‌کنند.»

در حالی که  بر اساس یک دستور محرمانه داخلی، نیروهای امنیتی نباید افراد بی سرپناه را کنترول کنند، مقررات جدی قرنطین عمومی ایجاب می‌کند افردی که این مقررات را نقض می‌کنند یا تصدیق بیرون رفتن را باخود ندارند باید جریمه شوند.

این جریمه نقدی از ۱۳۵ یورو شروع می‌شود و در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیین شده به ۳۷۵ یورو افزایش می‌یابد.

 در صورتی که یک فرد برای بار دوم بدون تصدیق خروج یا دلیل موجه تحت کنترول قرار بگیرد مبلغ جریمه ۲۰۰ یورو و در صورت عدم رعایت مهلت پرداخت ۴۵۰ یورو خواهد بود.

فردی که برای بار سوم و در طول یک ماه مقرارات قرنطین عمومی را نقض کند با جریمه ۳۷۵۰ یورو و مدت شش ماه زندان یا بیگاری عامه روبرو خواهد شد.


 

در همین زمینه