حدود دو هفته پیش پولیس کمپ اوبرویلیه در همسایگی پاریس را برچید. عکس از مهاجر نیوز
حدود دو هفته پیش پولیس کمپ اوبرویلیه در همسایگی پاریس را برچید. عکس از مهاجر نیوز

دو هفته بعد از برچیدن یک کمپ خودسرانه مهاجران در شهر اوبرویلیه در شمال پاریس، روز سه شنبه پولیس فرانسه بار دیگر حدود ۵۰ خیمه مهاجران را از یک کمپ خودسرانه در این شهر جمع آوری کرد.

لویی باردا، مسئول گزمه‌های اجتماعی سازمان داکتران جهان گفت عملیات پولیس بامداد روز سه شنبه ۷ اپریل در امتدادکانال سن-دنیس زمانی انجام شد که مهاجران مصروف گرفتن مواد غذایی بودند.

لویی باردا گفت:« پولیس حدود ۵۰ خیمه را قطعه و پارچه کرد و به مهاجران گفت که به پاریس برگردند.» به گفته سازمان داکتران جهان هیچگونه سرپناهی به این مهاجران پیشنهاد نشد.

روز ۲۵ مارچ در چارچوب اقدامات برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بیشتر از ۷۳۰ مهاجر از یک کمپ غیربهداشتی اوبرویلیه به سرپناه‌ها انتقال یافتند و قرنطینه شدند.

اما به گفته سازمان‌های خیریه تعدادی از مهاجران این سرپناه‌ها از جمله جمنازیوم‌ها را ترک کردند و از جمله به اوبرویلیه برگشتند.


 

در همین زمینه