عکس از آرشیف/ قرار است تا کم تر از یک هفته آینده، ده ها پناهجوی زیرسن از یونان به آلمان و لوکزامبورگ انتقال داده شوند.
عکس از آرشیف/ قرار است تا کم تر از یک هفته آینده، ده ها پناهجوی زیرسن از یونان به آلمان و لوکزامبورگ انتقال داده شوند.

یونان اعلام کرد که روند فرستادن ۶۲ پناهجوی زیرسن به لوکزامبورگ و آلمان تا کم تر از یک هفته دیگر آغاز می شود. این پناهجویان آسیب پذیر در جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس زندگی می کنند.

وزارت امور مهاجرت یونان گفته است که یک گروه ۱۲ نفری پناهجویان زیرسن، به تاریخ ۱۵ اپریل سال روان به لوکزامبورگ انتقال داده می شوند. قرار است این افراد در نخست از جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس به شهر آتن آورده شوند و سپس به لوکزامبورگ فرستاده شوند.

پیش از این آلمان هم اعلام کرده بود که ۵۰ پناهجوی زیرسن و بدون سرپرست را از جزایر یونان می‌پذیرد. گیورگوس کوموتساکوس، معین وزارت امور مهاجرت یونان گفت که بر بنیاد برنامه کنونی، قرار است این گروه ۵۰ نفری به تاریخ ۱۷ اپریل از یونان به آلمان انتقال داده شوند.

شماری از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کرده بودند که در مجموع، ۱۶۰۰ پناهجوی زیرسن و بدون همراه را از جزایر یونان می‌پذیرند. اما وزارت امور مهاجرت یونان می‌گوید که احتمال دارد که این روند زمان گیر باشد.


 

در همین زمینه