مهاجرانی که روز جمعه ۱۰ اپریل ۲۰۲۰ به یک هوتل انتقال داده شدند. عکس از انجمن فرانسه سرزمین پناهندگی
مهاجرانی که روز جمعه ۱۰ اپریل ۲۰۲۰ به یک هوتل انتقال داده شدند. عکس از انجمن فرانسه سرزمین پناهندگی

در چارچوب تدابیر حفاظتی علیه ویروس کرونا، بیش از ۵۰ مهاجر بی خانمان که در شمال شرق پاریس به سر می‌بردند به یک سرپناه انتقال داده شدند.

روز جمعه ۱۰ اپریل، ۵۷ مهاجر که در زیر یک پل در پورت دو له ویلت در پاریس نزدهم زندگی می‌کردند به یک هوتل در پورت دو مونتروی در پاریس بیستم جابجا شدند.

به گفته شهرداری پاریس، این مهاجران که متشکل از مهاجران مرد گینه‌یی، ساحل عاجی، سودانی و سنگالی بودند از مدت‎ها در این منطقه به سر می‌بردند.

پییر هانری، رئیس انجمن فرانسه سرزمین پناهندگی گفت:« هیچکدام از آنان خیمه نداشتند و پنهان زندگی می‌کردند.» او گفت قرار است مهاجران در هوتل، مورد آزمایش ویروس کرونا قرار بگیرند.

مهاجرانی که از چندین ماه زیر پل و چسپیده به هم زندگی می‌کردند

در حالیکه فرانسه وارد چهارمین هفته قرنطین عمومی برای حفاظت از ویروس کرونا شده عملیات انتقال افراد بی‌خانمان به سرپناه‌ها، از جمله در پاریس افزایش یافته است.

در آخرین مورد، سه شنبه این هفته یک کمپ حدود ۱۰۰ مهاجر از اوبرویلیه برچیده شد اما مقام‌ها هیچگونه سرپناهی به این مهاجران پیشنهاد نکردند.

ژولی لاواسیر، از سازمان یوتوپیا ۵۶ گفت مهاجرانی که امروز از پورت دو له ویلت به هوتل رفتند مربوط مهاجرانی بیجا شده از اوبرویلیه نبودند:« این‌ها از چندین ماه در اینجا زیر پل و در چسپیده به هم زندگی می‌کردند.»

شهرداری پاریس می‌گوید بعد از برچیده شدن کمپ‌های بزرگ مهاجران در شمال شرق پایتخت، شمار مهاجران بی خانمان روشن نیست زیرا آنان در همه جا پراگنده شده‌اند.


 

در همین زمینه