اولا یلپکه: کودکان پناهجو باید از امکانات آموزشی برخوردار باشند.
اولا یلپکه: کودکان پناهجو باید از امکانات آموزشی برخوردار باشند.

از هر دو درخواست پناهندگی در آلمان یکی برای یک کودک ارائه گردیده است؛ یعنی از مجموع ۱۴۲ هزار و ۵۰۹ درخواست پناهندگی در سال گذشته، نیمی از آنان برای افراد زیر سن قانونی ۱۸ سال بوده است.

این آمار از پاسخ وزارت داخله فدرال آلمان به یک پرسشنامه جزئی فراکسیون حزب چپ ها در پارلمان آلمان برآمده که به دست خبرگزاری آلمان رسیده است. در این گزارش آمده که بیشتر این متقاضیان پناهندگی جوانتر از ۱۶ سال بوده اند که شمارشان به حدود ۶۶ هزار نفر می رسد.

در مجموع از هر پنج درخواست پناهندگی، یکی شان برای نوزادان زیر یک سال ارائه شده که از والدین مهاجر در آلمان متولد شده اند. اولا یلپکه، سخنگوی سیاست داخلی از فراکسیون چپ ها گفت که شمار بالای کودکان پناهجو پیامدهایی به دنبال دارد: «قرار دادن اجباری این انسان ها در اقامت گاه های عمومی مهاجران در تضاد با اصل رفاه کودکان است و به هر صورت باید لغو گردد».

 اشاره این نماینده حزب چپ ها احتمالا به اقامتگاه های عمومی پناهجویان موسوم به «انکر سنتر» است که تا مشخص شدن وضع درخواست پناهندگی، محدودیت های زیادی بر رفت و آمد مهاجران وضع می شود: «کودکان به تماس، تحرک و ورزش نیاز دارند؛ آنها باید حق بیرون رفتن داشته باشد. آنها باید امکان بازی کردن و تغذیه سالم داشته و از موقعیت آموزشی برخوردار باشند؛ همچنان برای آنان باید فرصت بازگشت فراهم شود». دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.

اولا یلپکه اضافه کرد که پناهجویان باید به طور غیرمتمرکز اسکان داده شوند: «مخصوصا در شرایط پاندمی ویروس کرونا این امر ضروریست؛ همچنان از منظر نقض رفاه کودکان نیز این وضع باید فورا تغییر کند».

 در صورتی که کودکان به همراه والدین خود به آلمان بیایند، از آنها پیروی کنند یا در اینجا متولد شده باشند، برنامه اقامت شان بسته به وضع والدین شان می باشد و درخواست پناهندگی شان به صورت خودکار یا طبق اطلاعات ارائه شده به مقامات ارائه می شود.

پناهجویان زیرسن قانونی و بدون همراه ابتدا تحت مراقبت اداره بهزیستی کودکان، جوانان و خانواده قرار می گیرند و از آن طریق برای شان درخواست پناهندگی ارائه می گردد. سال گذشته میلادی ۲۶۳۲ کودک پناهجوی بدون سرپرست به آلمان آمدند که ۳/۷ درصد از مجموع پناهجویان زیرسن قانونی را تشکیل می دادند.

 

در همین زمینه