بسیاری از مهاجران بی خانمان به خاطر بحران کرونا نمی توانند از کمک های سازمان های خیریه استفاده کنند./عکس: picture-alliance
بسیاری از مهاجران بی خانمان به خاطر بحران کرونا نمی توانند از کمک های سازمان های خیریه استفاده کنند./عکس: picture-alliance

برخی از محدودیت های که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آلمان اجرایی شده اند، بر زندگی مهاجران نیز تاثیرات جدی داشته اند. برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی که به امور پناهجویان رسیدگی می کردند، تعطیل شده اند؛ اما سازمان هایی هم هستند که به کارشان ادامه می دهند و مهاجرانی که شدیدا به کمک نیازمندند، می توانند به آن ها مراجعه کنند.

به مردم آلمان جدآً توصیه شده که در خانه بمانند و هرگاه که از خانه بیرون می شوند، فقط با یک نفر ملاقات کنند. فقط ادارات و دکان هایی اجازه دارند کارشان را به صورت تمام وقت ادامه دهند که خدمات ضروری ارائه می کنند. از آن جمله می توان از سوپرمارکیت ها، دواخانه ها و معاینه خانه های داکتران نام برد. حتی مکاتب و دانشگاه ها نیز بسته شده اند. 

بسیاری از نهادهای دولتی به شمول آن هایی که به مسائل پناهجویان رسیدگی می کنند، کارشان را در حال حاضر تعطیل کرده اند. اداره مهاجرت آلمان کارش را به صورت محدود ادامه می دهد.

بسیاری از نهادهای دولتی در آلمان کارشان را به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف کرده اند. برخی از خدماتی که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان (بامف) ارائه می کند، مانند کورس های زبان و ادغام و یا ارزیابی دوباره جواب درخواست پناهندگی (Widerrufsverfahren) در حال حاضر در دسترس نیست. 

اداره مهاجرت می گوید که رسیدگی به درخواست های پناهندگی و تصمیم گیری راجع به آن ادامه پیدا می کند. اما همه قرارهای ملاقات شخصی فعلا به تعویق انداخته شده است. 

ممکن است در هرکدام از ایالات آلمان تفاوت هایی در روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی و تصمیم گیری راجع به آن وجود داشته باشد. به این خاطر فرد پناهجو می تواند در منطقه محل زندگی اش به وب سایت های دولتی مراجعه کند تا ببیند که آیا برخی از خدمات در دسترس هستند یا که به صورت موقت به حالت تعلیق درآمده اند.

        picture-alliance

تعلیق رسیدگی به درخواست های ویزا برای الحاق خانواده 

در حال حاضر رسیدگی به درخواست های صدور ویزا برای الحاق خانواده های پناهجویان در آلمان به حالت تعلیق درآمده است. کنسولگری های آلمان در سراسر جهان به صورت محدود به کارشان ادامه می دهند و به این ترتیب در بسیاری از سفارتخانه های آلمان فعلا به درخواست های صدور ویزا رسیدگی نمی شود و الحاق اعضای خانواده ها به پناهجویان متقاضی در آلمان به خاطر بحران کرونا معلق شده است. بسیاری از کارمندانی که به دوسیه های درخواست ویزا رسیدگی می کردند، به آلمان پس فرستاده شده اند.

اگر شما برای آمدن اعضای خانواده تان به آلمان اقدام کرده اید و در این مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، باید به وب سایت کنسولگری آلمان یا سفارتی مراجعه کنید که مسئول رسیدگی به درخواست شما است. لطفا متوجه باشید که ساعات گشایش سفارت ها و کنسولگری ها ممکن است به خاطر بحران کرونا تغییر کرده باشد؛ به این خاطر لطفا پیش از رفتن به آن جا با سفارت یا کنسولگری مربوطه تماس بگیرید. 

       Imago
بی خانمانی، بدترین حالت ممکن 

در میان مهاجران و آوارگان آلمان، آن هایی که تقاضای پناهندگی ارائه نکرده اند و یا به صورت غیرقانونی در آلمان زندگی می کنند، افرادی هستند که سرپناهی ندارند.
بحران کرونا و محدودیت های وضع شده در برخی از موارد بر جایگاه قانونی مهاجران و آوارگانی تاثیر می گذارد که براساس معاهده دابلین باید به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا پس فرستاده شوند. اما این اقدام در حال حاضر ممکن نیست، چون اخراج به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا فعلا به حالت تعلیق درآمده است.

بسیاری از آن ها ممکن است دیگر به خدمات سازمان های خیریه ای که نیازمندی های ضروری آن ها را برطرف می کردند، دسترسی نداشته باشند. از زمان شیوع ویروس کرونا بسیاری از بانک های غذایی (Die Tafel) بسته شده اند. اما افراد نیازمند می توانند با مراجعه به این وب سایت بررسی کنند که آیا بانک غذا در محل زندگی آن ها هنوز باز است یا نه.

برای آن هایی که در شرایط بسیاری بدی به سر می برند، گزینه های دیگری برای رفع ضروری ترین نیازمندی های وجود دارد. در کنار سازمان های کلیسایی و غیردولتی، هر شهر یا منطقه نیز برنامه هایی را برای کمک به افراد بی خانمان اجرا می کند. 

       picture-alliance
افراد نیازمند به ویژه آن هایی که در شهرها زندگی می کنند، می توانند به این دو نهاد مراجعه کنند: «Obdachlosenhilfe» و «Wohnungslosenhilfe» (کمک به افراد بیخانمان). امدادگران در این دو سازمان به افراد نیازمند غذا و لباس ارائه می کنند و به آن ها برای یافتن سرپناه کمک می کنند. 

اما این سازمان ها نمی توانند به شما در زمینه درخواست پناهندگی یا مسائل اداری دیگر کمک کنند. آن ها فقط به اساسی ترین نیازهای شما رسیدگی می کنند. همین که بحران کرونا به پایان برسد و زندگی به حالت عادی بازگردد، نهادهای دولتی نیز کارشان را از سر خواهند گرفت.
 

در همین زمینه