خدمه های کشتی آلان کردی ۱۵۰ پناهجو را در نزدیک لیبیا از خطر مرگ نجات دادند.
خدمه های کشتی آلان کردی ۱۵۰ پناهجو را در نزدیک لیبیا از خطر مرگ نجات دادند.

سازمان مددرسان آلمانی "سی آی" ویدیوهایی را به نشر رسانده است که در آن، چگونگی نجات یافتن ده ها پناهجو در بحیره مدیترانه دیده می شود. نیروهای لیبیایی تلاش کرده اند که مانع نجات یافتن سرنشینان یک قایق توسط این مددرسانان شوند. در این ویدیو همچنان دیده می شود که نیروهای لیبیایی گلوله باری می کنند.



 

در همین زمینه