کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki

وزارت خارجه لوکزامبورگ از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که مهاجران خوردسال و بدون همراه را از کمپ های یونان قبول کنند. ده کشور عضو اتحادیه اروپا پیش از این تعهد کرده بودند که دست کم ۱۶۰۰ پناهجوی زیرسن را می‌پذیرند.

ژان آسلبرن، وزیر خارجه لوگزامبورگ روز چهارشنبه به فرستنده رادیویی «دویچلند فونک» در آلمان گفت، وقتی که یک کشور کوچک مانند لوگزامبورگ در این زمینه پیش قدم می‌شود، کشورهای دیگر هم باید از عهده انجام آن برآیند.

یک گروه ۱۲ نفری پناهجویان زیرسن روز چهارشنبه از جزایر یونان به لوکزامبورگ انتقال داده شدند. آسلبرن از آمادگی آلمان برای پذیرش ۵۰ مهاجر خوردسال نیز یاد کرد و با اشاره به شرایط دشوار هزاران کودک در کمپ ها اعلام کرد که "ما هنوز در اول راه هستیم."

 در کمپ های مزدحم جزایر یونان، هزاران کودک و نوجوان بدون همراه به سر می‌برند. این در حالی است که ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا وعده داده بودند که دست کم ۱۶۰۰ تن را از جزایر یونان می‌پذیرند.

آسلبرن در این مصاحبه گفت، به خاطر ویروس کرونا انجام دادن بسیاری از فعالیت ها ممکن نیست. اما برخی کارها را می‌توان هنوز عملی نمود. اتحادیه اروپا پروژه ای است که برای حفظ صلح به جریان افتاد و این مساله نباید فراموش شود. وزیر خارجه لوکزامبورگ افزود: «ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که زندگی این کودکان در زباله دانی های جزایر یونان به هدر برود» و در کنار لوکزامبورگ و آلمان کشورهای دیگری هم هستند که برای پذیرش مهاجران خوردسال اعلام آمادگی کرده اند.

  آسلبرن ابراز امیدواری کرد که کشورهای دیگر نیز از آن ها پیروی کنند و حالا وقتش فرا رسیده که «به وضعیت مهاجران در جزایر یونان رسیدگی شود» و آن ها به مناطق غیرجزیره ای انتقال داده شوند. این مقام لوکزامبورگ افزود: «... سیاستمداران نباید این را فراموش کنند که مهاجران هم انسان هستند و کمک به آن ها فقط در این صورت امکان پذیر است.» نوجوانان حق این را دارند که بدون ترس و هراس و با حفظ کرامت انسانی شان زندگی کنند. ما باید به صورت جدی به وضعیت مهاجران رسیدگی کنیم و طرز فکرمان را تغییر دهیم.

وزیر خارجه لوکزامبورگ افزود: «ما نشان دادیم که کمک به مهاجران ممکن است و پذیرش کودکان و نوجوانان باید در کشورهای بزرگتر نیز امکان پذیر باشد.»


 

در همین زمینه