مهاجران در مسیر مهاجرت در مرز ترکیه و یونان
مهاجران در مسیر مهاجرت در مرز ترکیه و یونان

آماری که به تازگی ارائه شده نشان می دهد که شمار مهاجران در مسیرهای اصلی عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در ماه مارچ کاهش چشمگیری داشته است.

خبرگزاری آلمان به نقل از آژانس حفاظت مرزی اتحادیه اروپا "فرانتکس" در وارشاو پایتخت پولند نوشته که در ماه مارچ ۴۶۵۰ مورد عبور غیرقانونی از مرز ثبت گردیده، در حالی که ماه قبلی اش ۶۲۰۰ مورد بوده است.

در سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۲۴۵۰۰ مورد عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در مسیرهای اصلی مهاجرت ثبت شده که تقریبا یک چهارم بیشتر از آمار سال گذشته در زمان مشابه می باشد.

در ماه مارچ تنها در مسیر شرقی مدیترانه میان ترکیه و یونان ۲۳۰۰ مورد عبور مرزی غیرقانونی صورت گرفته که ۳۸ درصد کاهش را نسبت به ماه قبلی اش فبروری نشان می دهد.

در آغاز ماه مارچ نیز شمار زیادی از مهاجران تلاش کردند خودشان را از ترکیه به یونان برسانند. از طریق این مسیر در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۰۳۰۰ مهاجر غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا گردیده اند که نسبت به سال قبلی فقط پنج دردصد افزایش را نشان می دهد."فرانتکس" نخستین ماموریت اش را در بیرون از قلمرو اتحادیه اروپا عملی می‌کند.

بسیاری از مهاجرانی که از طریق مسیر مهاجرت میان ترکیه و یونان به اتحادیه اروپا آمده اند به ترتیب آمارشان از افغانستان، سوریه و ترکیه می باشند.

در مرحله دوم مسیر غربی بالکان قرار دارد که ۱۱۰۰ عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در آن ثبت گردیده است. این آمار نشان می دهد که عبور از این مسیر نسبت به ماه قبلی اش دو برابر افزایش یافته بود.

عبور غیرقانونی از طریق بحیره مدیترانه به اسپانیا در ماه مارچ با ۴۵۰ تن بیانگر دو سوم کاهش نسب به ماه قبلی اش می باشد. در مجموع آمار فرانتکس نشان می دهد که عبور مهاجران در ماه مارچ از مرزهای اتحادیه اروپا در تمام مسیرهای اصلی مهاجرت نسبت به همین دوره زمانی در سال قبلی کاهشی چشمگیر را نشان می دهد.

 

در همین زمینه