گروهی از پناهجویان افغان در جزیره لیسبوس یونان
گروهی از پناهجویان افغان در جزیره لیسبوس یونان

یونان از طریق مکانیسم حفاظت از جامعه مدنی، خواستار کمک ها در بخش های چون اسکان پناهجویان، محصولات بهداشتی و تجهیزات طبی شده است. اتریش دیروز به کمیسیون این اتحادیه گفته است که حاضر است ۱۸۱ کانتینر مسکونی را در اختیار قرار دهد.

اتحادیه اروپا گفته است که حمل و نقل این کانتینر های فلزی را  که حمام و تشناب نیز شامل آن است، تأمین می کند. جینز لنارسیچ ، کمیسار اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران، گفته است که با تشکر از پیشنهاد اتریش، یونان برای مبارزه با شیوع احتمالی ویروس کرونا در بین مهاجران و پناهجویان که شدیدا آسیب پذیر اند، اینک آماده تر شده است. 

تا به امروز گفته می شود که  هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در اردوگاه های جزایر یونان ثبت نشده است.  

دیمیتریس پاتستوس، رئیس شعبه سازمان امدادی داکتران جهان در جزیره لسبوس، به آژانس مطبوعاتی آلمان گفت که اما فقط زمان لازم است تا ویروس کرونا وارد این اردوگاه شود.
 
  در مبارزه با شیوع ویروس
کرونا، حکومت یونان می خواهد ۲۳۸۰ مهاجر را از اردوگاه های مزدحم در جزایر واقع در شرق اژه به دیگر شهرها در این کشور انتقال دهد. 

براساس اظهارات  وزیر مهاجرت یونان در روز پنجشنبه، نخست افراد مسن و بیمار و خانواده ها باید پس از عید پاک مسیحیان ارتدکس به تاریخ ۱۹ اپریل، به شهر ها انتقال یایند. 


 

در همین زمینه