دونیا میاتوویچ، کمیسار امور حقوق بشر شورای اروپا
دونیا میاتوویچ، کمیسار امور حقوق بشر شورای اروپا

کمیسار حقوق بشر شورای اروپا، نگرانی اش را مبنی بر نحوه برخورد کشورهای اروپایی با مهاجران و پناهجویان ابراز کرده است. وی در گزارش سالانه اش از تصمیم این کشورها مبنی بر کاهش عملیات نجات پناهجویان در آب های مدیترانه انتقاد کرده است.

دونیا میاتوویچ، کمیسار حقوق بشر شورای اروپا، درباره فروپاشیارزش های حقوق بشری در اروپا هشدار داده است. براساس گزارش سالانه این سازمان که در روز سه شنبه (۲۱ اپریل ۲۰۲۰) در اشتراسبورگ منتشر شد، چالش های ویژه ای چون تحمل سیاسی و اجتماعی نژادپرستی، بی توجهی به حقوق بشر مهاجران و پناهجویان، تهدید حقوق زنان، سرکوب عقاید مخالف و حمله به استقلال دستگاه قضایی، در حال رشد است.

میاتاتوویچ انتقاد می کند: «یهودستیزی، اسلام هراسی و تبعیض اقلیت ها به یک درجه نگران کننده رسیده اند.» در چندین کشور اروپایی، در سال گذشته تخریب قبرستان ها، حمله به عبادتگاه ها و حمله به افرادی که نمادهای مذهبی را با خود حمل می کنند، رخ داده است. تنفرپراکنی لفظی و جنایات علیه روماها هنوز گسترده است. 

این کمیسار امور حقوق بشر شورای اروپا، همچنین نگران نحوه برخورد کشورهای اروپایی با مهاجران و پناهجویان است. جان هزاران مهاجر و پناهجو با "با یک تصمیم کوتاه نگرانه" برای کاهش عملیات جستجو و نجات در دریای مدیترانه، در خطر مرگ قرار گرفته است. در برخی ااز کشورها، بحران های با درنظرداشت شرایط پذیرش مهاجران توسعه یافته است. 

حمله به آزادی بیان و تظاهرات نیز مشکل ساز گردیده است. در بیشتر کشورهای اروپایی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران در "محیط خصمانه" مشغول به کار هستند و تحت پیگرد قانونی و ارعاب قرار دارند. این کمیسار همچنین تلاش برخی مقامات ملی کشورها مبنی بر تأثیرگذاری بر دستگاه قضایی و تهدید قضات را محکوم می کند. 

 میاتیوویچ همچنین در گزارش خود به مشکل نابرابری جنسیتی اشاره می کند. او می گوید که در پرداخت معاش، مبارزه با تبعیض در محیط کار و کمبود زنان در مقام های تصمیم گیر سیاسی پیشرفت اندکی صورت گرفته است.  

گزارش سالانه همچنین خطرات ناشی از استفاده غیرقانونی از فناوری های دیجیتال و هوش مصنوعی را در بخش حقوق بشر بیان می کند. او همچنین می گوید که در این زمینه کار های زیادی باید انجام شود تا " تعادل مناسب بین توسعه فناوری و حمایت از حقوق بشر به دست آید." 


 

در همین زمینه