پس از وقایع مثبت ویروس کرونا در میان ۴۷۰ پناهجو در یک اردوگاه، محل اقامت آنان در جنوب غرب شهر آتن قرنطینه شد.
پس از وقایع مثبت ویروس کرونا در میان ۴۷۰ پناهجو در یک اردوگاه، محل اقامت آنان در جنوب غرب شهر آتن قرنطینه شد.

پس از تایید نتایج مثبت ویروس کرونا در میان ۱۵۰ مهاجر، محل اقامت آنان در جنوب غربی شهر آتن قرنطینه شد. ساکنان محل از رسیدن ویروس کرونا به این منطقه ابراز نگرانی می‌کنند. 

در همین زمینه