به گفته بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت باعث شده که توانایی اقتصادی کارگران مهاجر شدیدا کاهش یابد.
به گفته بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت باعث شده که توانایی اقتصادی کارگران مهاجر شدیدا کاهش یابد.

برخی از کشورهای بسیار فقیر جهان به مبالغی که کارگران مهاجر برای خانواده های شان می فرستند، نیاز حیاتی دارند. در برخی کشورها، این مبالغ یک سوم از تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش بانک جهانی، کاهش این وجوه در سال ۲۰۲۰ «بی سابقه» بوده است. اما انتظار می رود که این وضعیت در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کند.

براساس برآورد بانک جهانی، به خاطر شیوع ویروس کرونا راه حیاتی دریافت پول نقد برای خانواده های نیازمند در کشورهای فقیرتر قطع شده است و میزان مبالغی که توسط مهاجران به کشورهای مبداء شان واریز می شود، در سال ۲۰۲۰ به ۱۴۲ میلیارد دالر کاهش خواهد یافت. کارشناسان می گویند که این وضعیت در طول تاریخ معاصر بی سابقه بوده است. 
بانک جهانی روز چهارشنبه گفت، مبلغی که کارگران مهاجر به خانه حواله می کنند، تقریبا ۲۰ درصد کاهش یافته است و دلیل عمده آن کاهش امکانات کاری و معاشی است که این مهاجران در خارج از کشور دریافت می کنند.
دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «برای کشورهای در حال توسعه مبالغی که کارگران مهاجر برای خانواده های شان می فرستند، یک منبع مهم درآمد است. تداوم رکود اقتصادی که به خاطر بیماری کووید  ۱۹ ایجاد شده، بر توانایی برخی از مهاجران برای فرستادن پول به خانه تاثیر جدی گذشته است و به این خاطر کاهش مهلت در نظر گرفته شده برای بهبود اقتصادهای پیشرفته بسیار مهم است». 

از اواسط دهه ۱۹۹۰، مبالغی که اقتصادهای نوظهور از طریق کارگران مهاجر دریافت می کنند، افزایش یافته و از میزان کمک های رسمی به این کشورها بیشتر شده است.

دیلیپ راتا، نویسنده گزارش جدید بانک جهانی راجع به تاثیر کووید ۱۹ بر میزان مبالغی که مهاجران به کشورهای مبداشان حواله می کنند، گفت، در مجموع ۱ میلیارد کارگر مهاجر وجود دارد که هرکدام از آن ها برای سه نفر «در منطقه محل زندگی شان» غذا، لباس و امکان سکونت فراهم می کنند. او در ادامه گفت: «چنین کارگرانی در طول دوره های بحرانی آسیب پذیرتر از دیگران هستند». 
۲۷۰ میلیون تن از این مهاجران در خارج  به سر می برند و ۷۶۰ میلیون تن در داخل کشورشان مهاجر شده اند.

بازارهای نوظهور هم به خاطر شیوع ویروس کرونا و کاهش مبالغی که مهاجران به خانه می فرستند، به شدت صدمه دیده اند. از زمان آغاز بحران، سرمایه گذاری خارجی نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش یافته است.  
راتا گفت که شدیدترین ضربات اقتصادی را کشورهایی مانند تاجیکستان و نیپال متحمل شده اند که ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی شان با مبالغ حواله شده از خارج تامین می شود. فیلیپین، سودان جنوبی، تونگا و هاییتی نیز در شمول کشورهایی هستند که دریافت پول توسط کارگران مهاجر برای آن ها حیاتی است. 

بر بنیاد برآورد بانک جهانی، به خاطر همه گیری ویروس کرونا و سقوط  قیمت نفت، در اروپا و آسیای مرکزی میزان مبالغی که توسط کارگران مهاجر واریز می شود، ۲۸ درصد کاهش خواهد یافت که این وضعیت به گفته کارشناسان تا به حال بی سابقه بوده است. 

اما انتظار می رود که میزان مبالغی که کارگران مهاجر به خانه می فرستند، در سال ۲۰۲۱ دوباره بیش از ۵ درصد افزاش یابد. مایکل روتکووسکی، مدیر محافظت اجتماعی و اشتغال در بانک جهانی گفت: «دلایل اساسی که به مهاجرت منجر می شوند، ناپدید نخواهند شد و ممکن است که به خاطر بحران  کووید ۱۹ تشدید شوند». 

 

در همین زمینه