نمایی از روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
نمایی از روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی

سارنوال عمومی، دیوان عالی اروپا، اسکان پناهجویان در منطقه به اصطلاح ترانزیت “روزکه” در مجارستان را بازداشت می داند و به این ترتیب با این بررسی اش از فیصله محکمه اروپایی حقوق بشر فاصله می گیرد.

سارنوالی عمومی اروپا در گزارشی که روز پنجشنبه در لوکزامبورگ منتشر کرده ، اظهار داشته است که محدودیت های آزادی حرکت و در انزوا قرار دادن پناهجویان، به معنای حبس آن ها است. پس زمینه این مناقشه، قضیه دو افغان و دو ایرانی عنوان شده است. آنها در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از طریق صربستان به مجارستان آمدند، درخواست پناهندگی دادند و از آن زمان تا حال در اردوگاهی که در نزدیک مرز موقعیت دارد، منتظر جواب اند. 

 طبق گفته سارنوالی عمومی، لغو بازداشت این دو برای این  که آن ها اردوگاه را به منظور برگشت به صربستان رها کنند، امکان پذیر نیست، زیرا این کار از طریق قانونی ممکن نیست و صربستان نمی خواهد پناهجویان را بپذیرد. به گفته سارنوالی عمومی، این بازداشت ها با قانون اتحادیه اروپا مغایرت دارد. 

کارشناسان سارنوالی عمومی اتحادیه اروپا در مقایسه با محکمه اروپایی حقوق بشر که مربوط به شورای اروپا در اشتراسبورگ است، موضع متفاوتی در این قضیه دارند. محکمه حقوق بشر اتحادیه اروپا در یک مورد دیگر، در نوامبر سال ۲۰۱۹ نیز حكم داده بود كه هیچگونه محرومیت آزادی برای اسکان پناهجویان در "روزكه" وجود ندارد. مهمتر از همه، قضات این محکمه ادعا كردند كه افراد متاثر از این امر آزادانه به اردوگاه می روند و فرصت واقعی نیز برای ترک آن را دارند. 

گزارش سارنوالی عمومی اتحادیه اروپا همچنین فیصله مقامات مجارستان مبنی بر دادن جواب منفی به درخواست های پناهندگی چهار متقاضی را رد کرده است. درخواست پناهندگی این پناهجویان به دلیل اینکه از دید مجارستان از یک کشور ترانزیتی امن یعنی صربستان  آمده بودند، رد گردیده بود. 

 گفتنیست که محکمه تجدیدنظر در هنگام تصمیم گیری، مجبور به پیروی از این فیصله نیست، بلکه غالباً از بررسی های سارنوالی عمومی  پیروی می کند.


 

در همین زمینه