یک دادگاه فیصله کرد که به دلیل آسیب پذیری و عدم رعایت اصول فاصله اجتماعی، یک پناهجوی از کمپ ایالت زاکسن نقل مکان کند.
یک دادگاه فیصله کرد که به دلیل آسیب پذیری و عدم رعایت اصول فاصله اجتماعی، یک پناهجوی از کمپ ایالت زاکسن نقل مکان کند.

دادگاه شهر لایپزیگ در آلمان فیصله کرد که یک پناهجو اجازه دارد از کمپ نقل مکان کند. این پناهجو مدعی شده بود که به دلیل ازدحام، نمی‌تواند فاصله اجتماعی را رعایت کند. مدافعان حقوق پناهجویان این تصمیم را در نوع خود بی سابقه خوانده اند.

بنیاد تامسن رویترز گزارش داده است که یک مرد پناهجو موفق شد با دریافت حکم دادگاه، از یک مرکز نگه‌داری در ایالت زاکسن آلمان بیرون شود. دادگاه از این مرد نام نبرده، اما گفته است که او در یک اتاق چهار متر مربعی، با یک نفر دیگر زندگی می‌کرد. این پناهجو همچنان از آشپزخانه، تشناب ها و حمام های عمومی با ۴۹ نفر دیگر استفاده می‌نمود.

این مرد به دادگاه شهر لایپزیک در آلمان گفت که وضعیت نابسامان در اردوگاه سبب می‌شود که او نتواند فاصله حد اقلی یک و نیم متر را رعایت کند.

دادگاه در یک خبرنامه اشاره کرد که سن بلند، این مرد را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. در اعلام آمده است: «به گونه خاص مهم است که از شیوع ویروس (کووید ۱۹) در مراکز نگه‌داری از پناهجویان جلوگیری صورت بگیرد.»

حکومت ایالت زاکسن تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است.

شماری از دادخواهان گفته اند که این نخستین قضیه است که حقوق پناهجویان را در "بحران ویروس کرونا" مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شورای پناهندگان ایالت زاکسن با نشر اعلامیه خبری گفت: «این یک تصمیم اساسی است و این آشکارا [چگونگی وضعیت را] تایید می‌کند. این حکم به معنای چیزی کمتر از آن نیست که دولت باید مراکز نگه‌داری پناهجویان به شکل گروهی را بسته کند.»

این نهاد برآورد می‌کند که در مراکز نگه‌داری از پناهجویان ایالت زاکسن، حدود ۲۰۰۰ پناهجو زندگی می‌کنند.

پناهجویان با رسیدن به آلمان، مجبور اند که در یک محل از شش هفته تا شش ماه بمانند.

سازمان "پرو ازول" که خدمات حقوقی و مددرسانی را برای پناهجویان در آلمان فراهم می‌کند تایید کرد که این نخستین قضیه موفقانه در نوع خود، در آلمان بود.

شرایط ضعیف بهداشتی در کشورهای مختلف جهان در تاسیساتی که در آن پناهجویان و مهاجران زندگی می‌کنند، سبب اوج گیری نگرانی از احتمال شیوع ویروس کرونا در اجتماعات آسیب پذیر شده است.

سازمان ملل متحد گفته است که چند مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در اقامت گاه های پناهجویان در آلمان به ثبت رسیده است.

با این همه، یولیانی ناگل، عضو پارلمان محلی ایالت زاکسن از حزب چپ های آلمان خواسته است: «ما از حکومت محلی ایالت زاکسن می‌خواهیم که به زودی برای همه پناهجویان اسکان مجدد فراهم کند. پناهندگان هم حق دارند که از سلامتی خود محافظت کنند.»


 

در همین زمینه