عکس آرشیف : یک خانواده مهاجر افغان در کمپ ویلیکا کلادوشا، در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از مهاجر نیوز.
عکس آرشیف : یک خانواده مهاجر افغان در کمپ ویلیکا کلادوشا، در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از مهاجر نیوز.

وزیر امنیت بوسنیا روز پنجشنبه ۲۳ اپریل خواهان اخراج مهاجران از این کشور شد. او گفت در گرماگرم بحران ویروس کرونا، مهاجران تهدیدی بالقوه برای امنیت و بار سنگینی برای اقتصاد بوسنیا به شمار می‌روند.

فخرالدین رادونسیچ، وزیر امنیت بوسنیا در ادامه گفت مهاجرانی که پاسپورت یا مدرک هویت ندارند به جای اسکان در کمپ‌ها باید زندانی شوند.

او گفت:«مهاجرانی که نمی‌خواهند مدرک هویت خود را نشان بدهند حق نخواهند داشت در کمپ‌ها پذیرفته شوند. آن‌ها مستقیما به زندان فرستاده خواهند شد و ما آن‌ها را مدت ۱ تا ۵ سال نگه خواهیم داشت تا هویت اصلی شان تثبیت گردد.»

وزیر امنیت بوسنیا گفت این اقدامات در قانون جدید تدوین شده است اما تاریخ دقیق پیشنهاد قانون به پارلمان را ذکر نکرد.

اظهارات این مقام حکومت بوسنیا نشان می‌دهد که این کشور در برابر موج مهاجران کشورهای افریقایی و آسیایی با وضعیت پیچیده‌ای روبرو شده است. این مهاجران  می‌خواهند از طریق جاده بالکان خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند اما بیشتر آن‌ها به دلیل سختگیری در  مرز کرواسیا، در بوسنیا گیر می‌افتند.

وزیر امنیت بوسنیا گفت که کشورش دیگر نمی‌تواند بار سنگین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ مهاجر را مخصوصا در شرایط بحرانی بهداشتی کنونی بر دوش بکشد. او تاکید کرد که حکومت بوسنیا می‌خواهد مهاجران را از نظر روانی از ورود به این کشور منصرف کند.

این در حالیست که روز چهارشنبه مقام‌های محلی در بیهاچ ده‌ها مهاجر بی سرپناه را به یک کمپ جدید در نزدیکی این شهر انتقال دادند. 

در همین زمینه: بوسنیا: مهاجران بی سرپناه به کمپ موقت انتقال داده شدند


 

در همین زمینه